| muzeum | kontakt | kadra | regulaminy

Przetarg dostawa wyposażenia II etap-projektor

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ochrona dziedzictwa kulturowego Kresów poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej „Proświta” w Radrużu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną, etap II – Dostawa projektora multimedialnego.

Szlak kultury Wołoskiej

W niedzielę 7 października 2018 r. w Zespole Cerkiewnym w Radrużu zrealizowana została inicjatywa pt.: „Wołosi na ziemi lubaczowskiej” w ramach projektu „Szlak kultury wołoskiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. 

Wołosi na ziemi lubaczowskiej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wydarzenie jakim będzie spotkanie w Radrużu poświęcone Wołochom.

7 października 2018 r. od godz. 11.00

Trwają prace remontowe w budynku dawnego sklepu przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu

Dobiegają końca prace remoncie dawnego sklepu wiejskiego położonego w sąsiedztwie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu. Celem prowadzonych od kilku miesięcy robót jest przystosowanie budynku do obsługi intensywnie rozwijającego się ruchu turystycznego (zaplecze socjalne i sale muzealne).