| muzeum | kontakt | kadra | regulaminy

Przetarg dostawa wyposażenia II etap

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ochronę dziedzictwa kulturowego Kresów poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej „Proświta”  w Radrużu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną etap II dostawa wyposażenia.

Przetarg Budowa budynku magazynowo składowego

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę budynku magazynowo-składowego

Przetarg Świetlica wiejska z Opaki

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Prace konserwatorskie świetlicy wiejskiej z Opaki, etap I.

Przetarg II etap - dostawa wyposażenia

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ochronę dziedzictwa kulturowego Kresów poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej „Proświta”  w Radrużu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną etap II dostawa wyposażenia.