| muzeum | kontakt | kadra | regulaminy

Projekt realizowany z Funduszy Europejskich

Muzeum Kresów w Lubaczowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ochrona dziedzictwa kulturowego Kresów poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej „Proświta” w Radrużu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną”

Zapytanie ofertowe Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej „Proświta” w Radrużu

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej „Proświta” w Radrużu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną, etap II. 16.02.2018

Spotkanie promocyjne książki

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie pod patronatem Starosty Lubaczowskiego zaprasza na spotkanie promocyjne książki Jerzego Tabaczka "Szpital w Lubaczowie 1896-2016", w dniu 24 lutego (sobota) o godz.16:00 w Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Wiadomości ASP

Polecamy aktualny 80. numer kwartalnika „Wiadomości ASP”