Przetarg dostawa wyposażenia II etap-projektor

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ochrona dziedzictwa kulturowego Kresów poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej „Proświta” w Radrużu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną, etap II – Dostawa projektora multimedialnego.