Prace konserwatorskie na cmentarzach w Zespole Cerkiewnym w Radrużu

Dobiegł końca kolejny już, trzeci etap prac konserwatorskich na cmentarzach w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie. W ramach programu „Ochrona zabytków” pozyskaliśmy na ten cel 106 tys. zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

26 listopada 2020 r. odbyła się komisja konserwatorska, w której udział wzięli przedstawiciele Muzeum, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz wykonawcy prac – konsorcjum Meander Konserwacja Dzieł Sztuki z Torunia, wydając pozytywną opinię na temat przeprowadzonych prac.

Walory estetyczne i techniczne przywrócono 22 kamiennym nagrobkom, wykonanym w ludowym ośrodku kamieniarskim w Bruśnie Starym. Tym samym zakończyliśmy prace konserwatorskie na tzw. małym i rozpoczęliśmy prace na tzw. dużym cmentarzu w Zespole Cerkiewnym.
Spośród konserwowanych obiektów na szczególną uwagę zasługuje nagrobek jednego z księży pochowanych w 1849 r. na tzw. dużym cmentarzu.
Nagrobki, figury i krzyże przydrożne wytworzone w ośrodku kamieniarskim w Starym Bruśnie spotkać można na rozległym obszarze dzisiejszego pogranicza polsko-ukraińskiego. Ich największe skupisko znajduje się jednak w bezpośredniej okolicy tej nieistniejącej od zakończenia II wojny światowej – na ziemi lubaczowskiej. Obok tradycyjnego budownictwa drewnianego jest to najbardziej charakterystyczny element krajobrazu kulturowego naszego regionu.
Przywrócenie piękna kamiennych nagrobków pozwoli na podniesienie walorów historycznych i artystycznych Zespołu Cerkiewnego w Radrużu, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz Listę Pomników Historii.