Cenne znalezisko

W lutym bieżącego roku, w trakcie remontu drewnianego domu przy ul. Mickiewicza 90 w Lubaczowie miało miejsce ciekawe odkrycie. Podczas zdejmowania sufitu w jednym z pomieszczeń na głowy pracowników wysypało się kilkanaście książek i wiele kartonowych rulonów.

Po wstępnym zapoznaniu się z tym nieoczekiwanym znaleziskiem okazało się, że są to wydawnictwa w języku ukraińskim i niemieckim oraz malowane na kartonie rysunki. Większość publikacji pochodzi z okresu II wojny światowej. Rulony z rysunkami zawierają malowane przedstawienia o charakterze edukacyjnym, a także wzory haftów krzyżykowych.
Znalezisko wpisuje się w dzieje budynku, który - według ustaleń lubaczowskiego regionalisty Jerzego Tabaczka - wzniesiony został w 1930 roku dla dr. Ignacego Bardacha, adwokata pochodzenia żydowskiego. Na początku lat 40. w domu tym znajdowała się ochronka prowadzona przez greckokatolickie zakonnice ze zgromadzenia bazylianek. Odnalezione zabytki pochodzą więc zapewne z czasów funkcjonowania ochronki i są ciekawym świadectwem z okresu okupacji niemieckiej. Posiadają tym samym dużą wartość historyczną.
Dzięki Panu Zbigniewowi Hassowi, którego firma budowlano-remontowa wykonuje prace związane z przebudową domu, znalezisko trafiło do Muzeum Kresów w Lubaczowie. Tutaj zostało wstępnie oczyszczone i zinwentaryzowane.
W tym miejscu dyrekcja Muzeum Kresów w Lubaczowie składa serdeczne podziękowania Panu Zbigniewowi Hassowi za cenny dar. Jednocześnie prosimy mieszkańców Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego o przekazywanie do naszego muzeum zabytkowych przedmiotów odnajdywanych w trakcie prac remontowych i porządkowych. Z pewnością pozwolą one lepiej poznać bogatą i fascynującą przeszłość regionu lubaczowskiego.