Dwie w jednym

W niedzielę 17 grudnia 2017 r. w galerii Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie zostały otwarte dwie wystawy pierwsza malarstwa Jana Cybisa druga to wystawa poplenerowa Międzynarodowych Spotkań w Krzemieńcu.

Obrazy Jana Cybisa zawisły w salach lubaczowskiego muzeum dzięki uprzejmości Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. O postaci artysty oraz jego twórczości opowiadała Joanna Filipczyk kustosz opolskiego muzeum.

Na wystawie poplenerowej znalazły się prace trzydziestu artystów biorących udział w plenerach w latach 2015-2016. O przedsięwzięciu jakim są Międzynarodowe Spotkania w Krzemieńcu opowiadała Teresa Żebrowska.

Wystawy można będzie oglądać do 31 marca 2018 r.

Więcej o Międzynarodowych Spotkaniach w Krzemińcu można przeczytać poniżej w tekście autorstwa Teresy Żebrowskiej


W latach 2011-2017 odbyło się siedem edycji Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego „Spotkania w Krzemieńcu”.
Z nieukrywaną dumą prezentujemy twórczość artystów V i VI edycji, które miały miejsce w Ostrowcu Świętokrzyskim i Krzemieńcu /Ukrainie i oddajemy do Państwa rąk, trzecią artystyczną monografię wieloautorską, dokumentującą dokonania i zawierającą wybór prac uczestników międzynarodowych sympozjów, otwartych warsztatów twórczych i plenerów odbywających się w latach 2015-2016.
Nasz wybór Krzemieńcanad Ikwą, miasta Słowackiego leżącego obecnie na granicy ukraińskiego Wołynia i Podola jako miejsca spotkań i pracy twórczej artystów współczesnych nie był przypadkowy.
       „Warunki przyrodzone (…) jako też akcja miejscowego społeczeństwa sprawiają, że miasto to z roku na rok coraz liczniej jest odwiedzane przez artystów – malarzy, szukających w romantycznych zaułkach dawnych „Aten Wołyńskich” i wśród okolicznych wzgórz i jarów zwanych „Wołyńską Szwajcarią”, malarskich motywów i podniety twórczej”, tak pisał w 1935 w „Życiu Krzemienieckim” anonimowy autor.
W latach trzydziestych XX wieku Krzemieniec przeżywał okres prawdziwej artystycznej prosperity, goszcząc na plenerach malarskich osobistości awangardy sztuki polskiej I połowy XX wieku m.in.: wybitnego kolorystę, malarza, pedagoga i krytyka sztuki, współzałożyciela grupy kapistów Jana Cybisa- z którego twórczością mamy zaszczyt sąsiadować oraz Helenę Zarębę, Hannę Rudzką- Cybisową, Czesława Rzepińskiego, Juliusza Studnickiego,  Aleksandra Blondera, Władysława Galimskiego, Eugeniusza Gepperta, Marcina Samlickiego, Kazimierza Rutkowskiego czy stanowiących grono pedagogiczne (ROW): Emila Krchę, Władysława Lama, Jerzego Wolffa oraz fotografików: Stanisława Scheybala, Ludwika Gronowskiego czy Henryka Hermanowicza.
    Wciąż żywa artystyczna tradycja Krzemieńca, miasta wielu kultur, o bogatej historii i ponadczasowych wartościach wyznaczających nasze miejsce na mapie dziejów, miasta o żywej do dziś pamięci czasów dawnej świetności, w którym spotykali się, dyskutowali o sztuce i pracowali twórczo znakomici malarze polscy i przedstawiciele akademickich środowisk artystycznych, po blisko siedemdziesięciu latach, w 2011 roku pozwoliła podjąć inicjatywę wskrzeszenia klimatów przedwojennych plenerów i dawnej kolonii artystycznej z lat trzydziestych XX wieku.Z wielkim zaangażowaniem i staraniem nawiązaliśmy do wszystkich przejawów dawnej, artystycznej aktywności środowiska aby reaktywować wspaniały klimat, tradycję plenerów malarskich i Rysunkowych Ognisk Wakacyjnych w Krzemieńcu. Powodem podjętych przez nas w roku 2015 działań dotyczących wyjątkowo bogatego programu V Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego „Spotkania w Krzemieńcu” było uhonorowanie przypadającej w 2015 roku 250 rocznicy urodzin związanego z KEN, założyciela Liceum Krzemienieckiego Tadeusza Czackiego, 265 rocznicy urodzin Hugo Kołłątaja oraz 210 rocznicy powstania Liceum w Krzemieńcu.W listopadzie 2015 odbyła się w Przemyślu przygotowana przez członków Katedry Projektów Edukacyjnych i Artystycznych oraz Katedrę Malarstwa Rysunku i Rzeźby z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy współpracy z Akademią Humanistyczno- Pedagogiczną w Krzemieńcu/ Ukraina w Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Krzemieniec – Wołyńskie Ateny. Przestrzeń historyczna, edukacyjna i artystyczna”, która otwierał Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak. W konferencji uczestniczył Pan Jacek Cybis, który z sympatią odnosi się do naszych działań i pomaga nam w ich realizacji.
Ideą przewodnią konferencji było kreowanie postaw otwartych na interdyscyplinarny, międzykulturowy artystyczno- edukacyjny dialog oraz uhonorowanie przypadających rocznic,wymiana doświadczeń badawczych, dydaktycznych i artystycznych oraz refleksja naukowa środowiska uniwersyteckiego i artystycznego.
 W przemyskiej Galerii „Zamek”  odbył się wernisaż międzynarodowej wystawy sztuki współczesnej pt. „Spotkania w Krzemieńcu” artystów z Polski, Ukrainy, Bułgarii, Luxemburga, Szwecji, Francji, Niemiec, Bułgarii, Serbii, Włoch i Stanów Zjednoczonych natomiast w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej miał miejscewernisaż wystawy Marcina Samlickiego (1878-1945) „Bochnia-Paryż-Krzemieniec”, ze zbiorów Muzeum im. St. Fischera w Bochni. Uczestnicy konferencji i Przemyślanie wysłuchali dwóch koncertów  „Muzyka na Kresach” w wykonaniu działających przy krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym Chóru Mieszanego „Educatus” pod dyrekcją prof. Adama Korzeniowskiego i koncertu „Od Gorczyckiego do Morricone”  w wykonaniu Orkiestry UP pod batutą dr Małgorzaty Tęczyńskiej- Kęski.
W roku 2016 Sympozjum z udziałem artystów z Polski, Ukrainy, Niemiec i Szwecji odbyło się ponownie w Krzemieńcu na Ukrainie. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie współczesnego miejsca spotkań ludzi nauki, kultury, sztuki i mamy nadzieję, że udział Sympozjach, który jest okazją do wymiany poglądów, doświadczeń, strategii edukacyjnych i artystyczno-naukowych przyczyni się do poszerzenia wiedzy w zaproponowanych obszarach tematycznych. Wychodzimy tym samym naprzeciw oczekiwaniom szerokiego grona artystów nie tylko europejskich, którzy doceniając miejsce istotne dla kultury europejskiej oraz walory historyczne, przyrodnicze i architektoniczne Krzemieńca z satysfakcją uczestniczą w międzynarodowych sympozjach, plenerach malarskich chętnie oferując swój udział w wydarzeniach artystycznych integrujących lokalne środowiska, twórczych warsztatach, akcjach edukacyjno- plastycznych i happeningach organizowanych w przestrzeniach otwartych dla dzieci, młodzieży oraz dla miejscowej ludności.
Mamy nadzieję na kontynuowanie wielokulturowych spotkań artystów w cyklu naprzemiennym, dwuletnim: w historycznym Krzemieńcu i w Polscew miejscach przyjaznych twórcom w miejscach, które mogą stać się zalążkiem nowych, współczesnych kolonii artystycznych.