Janusz Burek - człowiek wielu pasji - planowana wystawa

Muzeum Kresów w Lubaczowie organizuje jesienią 2019 r. wystawę poświęconą postaci Janusza Burka niezapomnianego pedagoga, regionalisty i artysty związanego z ziemią lubaczowską i horyniecką. Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie na czas wystawy pamiątek, obrazów, fotografii i wspomnień związanych z Januszem Burkiem.

W bieżącym roku mija 10. rocznica śmierci Janusz Burka (1942-2009), niezapomnianego pedagoga, regionalisty i artysty malarza związanego z ziemią lubaczowską i horyniecką. Z tej okazji Muzeum Kresów w Lubaczowie organizuje specjalną wystawę monograficzną poświęconą osobie Janusza Burka. Ekspozycja otwarta zostanie jesienią w budynku muzealnym przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu – miejscu bliskim sercu bohatera wystawy.

Janusz Burek był osobą znaną i cenioną, która pozostała w pamięci wielu mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o podzielenie się swoimi wspomnieniami, materiałami archiwalnymi i fotograficznymi o tej z pewnością wyjątkowej postaci, która pozostawiła trwały ślad we współczesnej kulturze powiatu lubaczowskiego.

Prosimy o kontakt z panem Januszem Mazurem pod adresem e-mail: biuro@muzeumkresow.eulub telefonicznie  (16) 632 18 02.