JEDNODNIÓWKA NA KONIEC STAREGO I POCZĄTEK NOWEGO ROKU

Tuż przez Świętami Bożego Narodzenia 2020 r., z półrocznym późnieniem spowodowanym pandemią, ukazał się coroczny magazyn kulturalny (tzw. jednodniówka) „Lubaczów”. Czasopismo zgodnie ze swym profilem zawiera podane w popularnej formie artykuły ukazujące wybrane zagadnienia z przeszłości i teraźniejszości Lubaczowa. 

W tegorocznej jednodniówce „Lubaczów’2020”, wydanej przez Urząd Miejski w Lubaczowie i Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, nie zabrakło również tekstów przygotowanych przez dawnych i obecnych pracowników Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Dr Zygmunt Kubrak, dyrektor-senior Muzeum, znakomity lubaczowski historyk, ukazał sylwetki dwóch zmarłych w ubiegłym roku, zasłużonych dla miasta osób: mjr. Ludwika Cybulaka, Prezesa Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lubaczowie, a także dr. Alfreda Marca, wieloletniego ordynatora Oddziału Wewnętrznego Powiatowego Szpitala w Lubaczowie i Prezesa Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Lubaczowie.
Piotr Zubowski, obecny dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, zaprezentował wystawę „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek”, która na zaproszenie Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie prezentowana była w październiku i listopadzie 2019 r. na lubaczowskim rynku. Przedstawił również niezwykłe losy Jarosława Furgały wywodzącego się z Lubaczowa znanego artysty ludowego, który po wojnie osiadł i tworzył na Opolszczyźnie.
Sylwetkę zmarłego w 2019 r. prof. Mariana Kopfa, nestora lubaczowskich malarzy, przedstawiała z kolei Barbara Kubrak, kierująca Działem Oświatowym. Jej autorstwa jest również artykuł poświęcony fenomenowi organizowanego przez lubaczowskie Muzeum konkursu Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, którego X edycja miała miejsce jesienią 2020 r.
Na koniec Janusz Mazur z Działu Etnograficznego przedstawił nieistniejący już wprawdzie zabytek, który jednak przetrwał na fotografii wykonanej przez niezapomnianego lubaczowskiego malarza i regionalistę Janusza Burka. Zabytkiem tym jest płaskorzeźbiona „Pasja”, wycięta w pniu dębu na terenie Wólki Horynieckiej, który niestety wraz z rzeźbą uległ zniszczeniu w końcu lat 70. XX w.
Jednodniówka „Lubaczów’2020”, bogata w wiele różnorodnych wiadomości wzbogaconych o liczne ilustracje, jest do nabycia w salonach prasowych na rynku, w księgarni i oczywiście w muzealnym sklepiku. Serdecznie polecamy!