Jej portret. Mama

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci!
Bardzo dziękujemy za udział w muzealnym konkursie „Jej portret. Mama”. Nadesłane na konkurs prace zwracały uwagę oryginalnością i szczerością wypowiedzi. Jury konkursu w składzie Marta Zabrońska (Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Lubaczowie), Barbara Kubrak (Muzeum Kresów w Lubaczowie), Janusz Mazur (Muzeum Kresów w Lubaczowie), po długich obradach wyłoniło laureatów, przyznając trzy nagrody równorzędne oraz wyróżnienia.

 

Laureaci konkursu:

Bartłomiej Nisztuk, 8 lat, Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu, Nagroda Równorzędna
Opiekun: Magdalena Dzida

Jakub Radwan, 11 lat, Lubaczów, Nagroda Równorzędna
Opiekun: Wojciech Radwan

Bartłomiej Szydłowski, 8 lat, Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu, Nagroda Równorzędna
Opiekun: Magdalena Dzida

Szymon Kudyba, 11 lat, Szkoła Podstawowa mi. Kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej, Wyróżnienie
Opiekun: Grzegorz Wajs

Zuzanna Zuchowska, 8 lat, Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu, Wyróżnienie
Opiekun: Magdalena Dzida

Magdalena Kudyba, 5 lat, Szkoła Podstawowa im. Kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej, Wyróżnienie
Opiekun: Grzegorz Wajs

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom, a szczególnie laureatom –  autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac. Dziękujemy także opiekunom plastycznym - rodzicom, nauczycielom za zainteresowania naszą inicjatywą. Jednocześnie mamy nadzieję na dalszą współpracę w przyszłości, w kolejnych edycjach Biennale.

Nagrody oraz wyróżnienia dostarczymy na początku Nowego Roku, o czym wkrótce powiadomimy.

Serdecznie dziękujemy!