Kolekcja Judaików Muzeum Kresów w Lubaczowie w Centralnej Bazie Judaików

Kolekcja judaików Muzeum Kresów w Lubaczowie weszła w skład Centralnej Bazy Judaików. 

W ramach współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich wykonano digitalizację kolekcji judaików ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie. Założeniem projektu było zbudowanie profesjonalnej bazy danych, w której skatalogowane zostaną judaika (wraz z ich cyfrowymi wizerunkami). Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura +, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny.
Kolekcję judaików w Muzeum Kresów w Lubaczowie tworzą obiekty różnych typów: dzieła sztuki, przedmioty kultu religijnego, dokumenty, fotografie i przedmioty użytku codziennego ludności żydowskiej zamieszkującej w przeszłości teren powiatu lubaczowskiego. Powstały w okresie od końca XVIII w. do XX w., gromadzone są od początku istnienia Muzeum w Lubaczowie do chwili obecnej.
Ponad 130 zdigitalizowanych obiektów ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie można obejrzeć online pod adresem Centralnej Bazy Judaików