Konkurs „Bardzo Młoda Kultura”

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Centrum Kulturalne w Przemyślu w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” 

Do konkursu mogą przystąpić osoby z Podkarpacia zajmujące się działaniami edukacyjnymi lub kulturalnymi. Wystarczy zrealizować projekt oparty na partnerskiej współpracy sektora oświaty i kultury. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach kształcenia, a także osób niepełnosprawnych z udziałem pełnosprawnych.

Na działania można otrzymać od 5 do 15 tys. zł. Co istotne wkład własny w ramach konkursu nie jest wymagany. Środki przekazane zostaną na realizację np. warsztatów, projekcji, inscenizacji, plenerów malarskich, koncertów, wystaw, spotkań z twórcami, street art. (w tym także on-line). Dofinansowane mogą zostać także inicjatywy z dziedziny tańca, muzyki, literatury, dziedzictwa kulturowego, teatru, filmu, folkloru, ekologii.

Nabór do konkursu odbywa się w dwóch terminach:
- od 15 marca do 30 kwietnia,
- od 15 maja do 22 maja.

Program dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021"
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin i formularze aplikacyjne dostępne są pod adresem: http://bmk-ck.pl/regulamin-konkursu-2021/