Konkurs historyczny kwiecień 2013

Powiatowy Gimnazjalny Konkurs Historyczny: „Dziedzictwo”. Dzieje i kultura powiatu lubaczowskiego pod hasłem: „KU NIEPODLEGŁOŚCI RAZ JESZCZE. 150. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO. POGRANICZE LUBACZOWSKO – CIESZANOWSKIE”. 

Muzeum Kresów w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w Powiatowym Gimnazjalnym Konkursie Historycznym: „Dziedzictwo”. Dzieje i kultura powiatu lubaczowskiego pod hasłem „KU NIEPODLEGŁOŚCI RAZ JESZCZE. 150. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO. POGRANICZE LUBACZOWSKO – CIESZANOWSKIE”.

Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Lubaczowski.

Celem konkursu jest popularyzacja dziedzictwa historycznego i kulturowego powiatu lubaczowskiego wśród młodzieży szkół gimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z pograniczem cieszanowsko -  lubaczowskim w okresie Powstania Styczniowego oraz pamięcią o powstaniu i powstańcach wśród społeczeństwa lubaczowskiego w 2. poł. XIX oraz w XX w.

W związku z powyższym prosimy Państwa o zainteresowanie nauczycieli oraz uczniów naszą ofertą i zachęcamy do udziału w konkursie.

Etap szkolny przeprowadzają komisje szkolne i kwalifikują po dwóch uczniów do etapu powiatowego.

Etap powiatowy konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2013 r. w budynku głównym Muzeum Kresów w Lubaczowie przy ul. Sobieskiego 4.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania:

Regulamin

Karta uczestnictwa