Konkurs historyczny 2017

Muzeum Kresów w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Historycznym „Dziedzictwo”. Dzieje i kultura powiatu lubaczowskiego pod hasłem „Zabytki Powiatu lubaczowskiego” z uwzględnieniem zagadnień: architektura dworsko-pałacowa, kościelna i cerkiewna oraz środowisko przyrodnicze i kulturowe powiatu lubaczowskiego.

Konkurs przeznaczony jest dla klas II i III gimnazjów.
Celem konkursu jest popularyzacja dziedzictwa historycznego i kulturowego powiatu lubaczowskiego wśród młodzieży szkolnej, budzenie świadomości lokalnego dziedzictwa poprzez ukazanie historii regionu na tle dziejów narodu i państwa oraz kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i zainteresowanie dziejami najbliższej okolicy.

Dla uczestników organizatorzy przewidzieli dyplomy oraz nagrody książkowe. Etap szkolny przeprowadzają komisje szkolne i kwalifikują po trzech uczniów do etapu powiatowego. Zgłoszenie udziału uczniów w konkursie należy dokonać do 14 listopada 2017 r. Etap powiatowy konkursu odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w budynku głównym Muzeum Kresów w Lubaczowie przy ul. Sobieskiego 4.

Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Lubaczowski.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania:

Regulamin powiatowego konkursu historycznego
Karta uczestnictwa w konkursie historycznym 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych