Konkurs historyczny

Muzeum Kresów w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa młodzież klas VII i VIII szkół podstawowych w Powiatowym Konkursie Historycznym „Dziedzictwo. Dzieje i kultura powiatu lubaczowskiego”.

Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem „Wrzesień 1939 roku w powiecie lubaczowskim” z uwzględnieniem zagadnień: walki oddziałów Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r. w powiecie lubaczowskim, szlak bojowy 39. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich i lubaczowskiego Batalionu Obrony Narodowej w kampanii wrześniowej 1939 r., sylwetki dowódców wrześniowych związane z powiatem lubaczowskim, sytuacja ludności cywilnej powiatu lubaczowskiego w pierwszych dniach wojny. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Lubaczowski.
Celem konkursu jest zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcie badań nad historią powiatu lubaczowskiego związaną z wydarzeniami, które miały miejsce we wrześniu 1939 r., rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami, zapoznanie z muzealiami eksponowanymi na wystawach stałych i wystawie czasowej „Wrzesień 1939 roku w powiecie lubaczowskim”, popularyzacja dziedzictwa historycznego i kulturowego powiatu lubaczowskiego wśród młodzieży szkół podstawowych, budzenie patriotyzmu lokalnego poprzez ukazanie historii regionu na tle dziejów narodu i państwa, kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i zainteresowanie dziejami najbliższej okolicy.
Dla uczestników konkursu organizatorzy przygotowali nagrody książkowe o tematyce historycznej, a dla zwycięzców dodatkowo nagrody rzeczowe.
Etap szkolny przeprowadzają komisje szkolne i kwalifikują po trzech uczniów do etapu powiatowego. Potwierdzenia udziału uczniów w konkursie należy dokonać do 4 listopada 2019 r. Etap powiatowy konkursu odbędzie się 29 listopada 2019 r. w budynku głównym Muzeum Kresów w Lubaczowie przy ul. Sobieskiego 4.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Dokumenty do pobrania: