Między wielką a małą historią – narracje w muzeach na pograniczach

Kresy? Ziemie Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej? Jak opowiadać o współczesnych terytoriach Białorusi, Ukrainy i Litwy, które niegdyś były częścią państwa polskiego? Jakie treści (lub formę ich prezentacji) chciałby odnaleźć na wystawie w Ukrainie polski odbiorca? Na co zwraca uwagę? Co jest dla niego istotne? Co go może oburzyć? Na jakie treści zwróci uwagę ukraiński odbiorca w Polsce? 

Jak w kontekście „trudnej historii” wygląda narracja muzeów centralnych, których misją jest przedstawiać „trudne wątki” historii z perspektywy całego państwa (Warszawy, Kijowa, Berlina), a jak narracja małych muzeów na pograniczach, których głównym celem jest przedstawienie regionalnej historii, nierzadko „znanej z imienia i nazwiska”? Z tymi i wieloma innymi pytaniami zmierzą się uczestnicy dyskusji „Między wielką a małą historią – narracje w muzeach na pograniczach”.
Wprowadzeniem do dyskusji będzie prelekcja dr Agaty Tatarenko z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dyskusję poprowadzi dr Marek Mutor z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, a udział w niej wezmą: dr hab. Roman Czmełyk z Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, prof. dr hab. Grzegorz Motyka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, dr Marcin Gapski z Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – Oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie, Waldemar Rataj – Pełnomocnik Województwa Podkarpackiego ds. Projektu Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia, Akademia Dziedzictwa Kresów, Marcin Musiał z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” i Piotr Zubowski z Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Spotkanie organizowane jest w ramach współpracy Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” i Muzeum Kresów w Lubaczowie. Towarzyszy wystawie „Rówieśnicy Niepodległej – 100 lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków” będącej efektem projektu „100 100-latków na 100-lecie”, realizowanego w ramach „Niepodległej” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i instytucje partnerskie z całej Polski.