Otwarcie wystawy: W sowieckim "raju". Losy mieszkańców powiatu lubaczowskiego pod okupacją sowiecką (1939 – 1941)

W niedzielę 23 lutego 2020 roku w gmachu głównym Muzeum Kresów w Lubaczowie została otwarta wystawa zatytułowana W sowieckim „raju”. Losy mieszkańców powiatu lubaczowskiego pod okupacją sowiecką (1939 – 1941)

Na wystawie zostały zaprezentowane dokumenty, przedmioty i  pamiątki osobiste związane z okupacją sowiecką i deportacjami ludności polskiej powiatu lubaczowskiego. Znaczna część ekspozycji upamiętnia dramat rodzin zesłanych na Sybir. Komisarz wystawy Dariusz Sałek wprowadził licznie przybyłych gości w tematykę ekspozycji.

Swoją obecnością zaszczycili nas Sybiracy: Teresa Mielnik, Stanisław Wróblewski, Lidia Argasińska, Bronisława Mazepa, Julia Witko, a także m.in. przedstawiciele władz samorządowych ze Starostą Lubaczowskim Zenonem Swatkiem i Wiceburmistrzem Lubaczowa Januszem Waldemarem Zubrzyckim na czele.

Wystawa została przygotowana ze zbiorów: Muzeum Kresów w Lubaczowie, Muzeum Zamojskiego w Zamościu  oraz jego oddziału Muzeum Broni i Fortyfikacji Arsenał w Zamościu, Parafii pw. Narodzenia NMP w Oleszycach, Przemyskiego Stowarzyszenia Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa „Projekt 8813”, Izby Pamięci Szkoły Podstawowej w Mołodyczu, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz”, a także z kolekcji prywatnych: Heleny Jabłońskiej, Józefa Brozia, Sylwii Lei, Lidii Argasińskiej, Teresy Mielnik, Janiny Rutkowskiej,  rodziny Hadlów, rodziny Rogów.

Ekspozycję można zwiedzać w godzinach otwarcia muzeum do 13 kwietnia 2020 roku.