Otwarcie Wystawy "Dziedzictwo utrwalone. Rzecz o Januszu Burku"

8 grudnia 2019 r. w budynku muzealnym przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu odbył się wernisaż wystawy "Dziedzictwo utrwalone. Rzecz o Januszu Burku". Wystawę w 10. rocznicę śmierci śp. Janusz Burka zorganizowało Muzeum Kresów w Lubaczowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Horyńcu-Zdroju. 

Na otwarcie wystawy przybyli liczni goście, w tym m.in.: córki Janusza Burka - Małgorzata Stelmach i Jadwiga Burek-Otręba z rodziną, Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, Starosta Lubaczowski Zenon Swatek, Wójt Gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis. Działalność Janusz Burka w zakresie malarstwa, grafiki, fotografii i ochrony dziedzictwa kulturowego przybliżył komisarz wystawy Janusz Mazur. Następnie odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu Karoliny Kopy-Jonak i Ryszarda Urbana. Była też okazja do obejrzenia fragmentu filmu dokumentalnego z udziałem Janusza Burka i podzielenia się wspomnieniami o nim przez wychowanków, przyjaciół i współpracowników. Na zakończenie zaproszono gości na poczęstunek przygotowany przez KGW "Rozdrożanka" z Radruża. 
Wystawę można zwiedzać do 31 marca 2020 r. w budynku muzealnym przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu.