Pielęgnacja drzewostanu Zespół Cerkiewny w Radrużu

Pielęgnacja cennego drzewostanu przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu wpisanym na listę UNESCO

W pierwszej połowie 2017 r. w ramach projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzono „Pielęgnację cennego drzewostanu przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu wpisanym na listę UNESCO”. Organizatorem projektu było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, wartość finansowa inicjatywy wyniosła 18 455,00 zł.