Przetarg II etap - dostawa wyposażenia

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ochronę dziedzictwa kulturowego Kresów poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej „Proświta”  w Radrużu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną etap II dostawa wyposażenia.