Przetarg Radruż cmentarz. Prace konserwatorskie przy nagrobkach - II etap

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
Prace konserwatorskie przy nagrobkach na cmentarzu - II etap