Przystanek muzeum

Przystanek Muzeum!
Już wkrótce ostatni dzwonek. Sezon wycieczek "na koniec roku" w pełni. Warto więc wpaść do lubaczowskiego muzeum.
Na chwilę lub na dłużej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną!

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy I - III

 

„VIII WIEKÓW LUBACZOWA”

Najważniejsze wydarzenia i wybitne sylwetki na tle bogatej historii wielokulturowego miasta, począwszy od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Poznajemy także cenne zabytki, lubaczowskie legendy i muzealne ciekawostki.

Dzieje miasta przedstawione w oparciu o prezentację multimedialną, najciekawsze eksponaty oraz elementy zabawy: wielkoformatowa gra terenowa lub gry planszowe.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

DZIEJE W GARNKACH”

Tradycyjne garncarstwo – warsztaty. Wykonywanie naczyń glinianych bez użycia koła garncarskiego.

Od najdawniejszych czasów człowiek wykonywał z gliny różne przedmioty i naczynia. Te ostatnie służyły jako jednostki miary, przechowywano w nich produkty spożywcze, czasem cenne przedmioty. Składano w nich spalone szczątki zmarłych lub dary ofiarowywane przodkom. Ceramika okazała się trwała np. w porównaniu z drewnem. Poznajemy wybrane przykłady neolitycznej ceramiki z różnych kultur, którym nadaje się nazwy w zależności od formy używanych naczyń (np. kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor kulistych). Zajęciom towarzyszy film prezentujący tradycyjne wykonywanie naczyń glinianych.

Czas trwania: 2 godz.

 

„SZKLANE OZDOBY – DAWNA BIŻUTERIA”

Odtwarzania paciorków i bransolet wczesnośredniowiecznych - warsztaty

Poznajemy historię szklarstwa oraz techniki wytwórczości szklarskiej. Wykonujemy ozdoby według poznanych na wystawie wzorów. Materiałem do wyrobu jest modelina doskonale imitująca szkło.

czas trwania: 1,5 godziny

metody: zwiedzanie wystawy archeologicznej, prezentacja przykładów dawnej biżuterii, warsztaty

materiały: modelina.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„BYŁO SOBIE KRESOWE MIASTECZKO”

Wielokulturowy Lubaczów. Kultura, obyczaje, tradycja, sztuka zamieszkujących niegdyś miasto narodów: Polaków, Rusinów, Żydów.

Kresowe miasteczko, jak każde inne. Cztery uliczki na krzyż, gdzie przycupnęły drewniane domki. Nad nimi wieżyczki kościoła i cerkwi… To pejzaż Lubaczowa. Od wieków żyli tu razem Polacy, Rusini, Żydzi. Byli tu także Niemcy i nieliczni Tatarzy oraz Ormianie. Wszyscy razem tworzyli niezwykłą mozaikę kultur, wyznań, tradycji - swoisty pejzaż kulturowy. Za sprawą muzealnej ekspozycji przenosimy się w tamten, dawno miniony czas. Poznajemy kulturę, obyczaje i tradycje zamieszkujących go niegdyś narodów. Opowieści, legendy, zajęcia plastyczne.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„TAJEMNICE IKON”

Co to jest ikona, ikonostas? Dlaczego ikony pełnią tak ważną rolę w kulturze kościoła wschodniego? Warsztaty plastyczne – malujemy ikony.

Ikona w języku greckim znaczy obraz. Nie jest to jednak zwyczajny obraz. Malowane na grubych deskach, według ściśle określonych reguł wizerunki świętych ukazują nierzeczywisty, pozazmysłowy świat. W toku muzealnych zajęć poznajemy najpiękniejsze ikony z działu artystycznego muzeum, wykonujemy własne prace.

Czas trwania: 3 godz.

 

„TRADYCJE SZTUKI LUDOWEJ – WYCINANKA”

Wycinanka regionu lubaczowskiego - fascynacje, wzornictwo, twórcy.

Kolorowe wycinanki - dzieła ludowych artystów powstawały z potrzeby serca przedstawienia otaczającego świata. W uproszczony sposób ukazywały: przyrodę, zwierzęta, ludzi. Wykonywane z papieru, bez wcześniejszego szkicowania wzoru, nożyczkami do strzyżenia owiec stanowiły oryginalną dekorację ścian wiejskich domów. Na wybranych przykładach poznajemy historię wzornictwa, sylwetki lokalnych twórców, wykonujemy własne wycinanki. Prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy muzealnej, zajęcia plastyczne.

Czas trwania : 1.5 godz.

 

„MAŁE SPOTKANIA Z WIELKĄ SZTUKĄ KRESÓW"

Historia sztuki dla najmłodszych gości muzealnych. Wielokulturowe dziedzictwo Kresów, świat obrazów - malarstwo religijne i portretowe, figury świętych i aniołów, piękne przedmioty rzemiosła artystycznego widziane oczami dziecka. Najpiękniejsze zabytki z działu artystycznego Muzeum Kresów przedstawione w formie zabaw plastycznych oraz łamigłówek.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„OPOWIEŚCI OBRAZÓW. SZTUKA KRESÓW”

Portrety  z galerii malarstwa portretowego z Kresów pretekstem do opowieści o obrazach. Wędrując po muzeum odnaleźć można przykłady malarstwa z różnych epok. Jedne obrazy mówią o życiu i obyczajach ludzi w dawnych wiekach, inne przekazują nam jakąś historię. Bywają też takie, których zrozumienie wymaga wiedzy i wrażliwości. Wspólnie analizujemy, interpretujemy obrazy. Zajęcia służą zainteresowaniu dzieci różnorodną tematyką malarstwa /malarstwo batalistyczne, historyczne, religijne, rodzajowe, portret/. Na zakończenie dzieci ilustrują opowiedziane historie w dowolnej technice plastycznej.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

KLASY IV – VI

 

„VIII WIEKÓW LUBACZOWA”

Najważniejsze wydarzenia i wybitne sylwetki na tle bogatej historii wielokulturowego miasta, począwszy od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Poznajemy także cenne zabytki, lubaczowskie legendy i muzealne ciekawostki.

Dzieje miasta przedstawione w oparciu o prezentację multimedialną, najciekawsze eksponaty oraz elementy zabawy: wielkoformatowa gra terenowa lub gry planszowe.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

DZIEJE W GARNKACH”

Tradycyjne garncarstwo – warsztaty. Wykonywanie naczyń glinianych bez użycia koła garncarskiego.

Od najdawniejszych czasów człowiek wykonywał z gliny różne przedmioty i naczynia. Te ostatnie służyły jako jednostki miary, przechowywano w nich produkty spożywcze, czasem cenne przedmioty. Składano w nich spalone szczątki zmarłych lub dary ofiarowywane przodkom. Ceramika okazała się trwała np. w porównaniu z drewnem. Poznajemy wybrane przykłady neolitycznej ceramiki z różnych kultur, którym nadaje się nazwy w zależności od formy używanych naczyń (np. kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor kulistych). Zajęciom towarzyszy film prezentujący tradycyjne wykonywanie naczyń glinianych.

Czas trwania: 2 godz.

 

„SZKLANE OZDOBY – DAWNA BIŻUTERIA”

Odtwarzania paciorków i bransolet wczesnośredniowiecznych - warsztaty

Poznajemy historię szklarstwa oraz techniki wytwórczości szklarskiej. Wykonujemy ozdoby według poznanych na wystawie wzorów. Materiałem do wyrobu jest modelina doskonale imitująca szkło.

czas trwania: 1,5 godziny

metody: zwiedzanie wystawy archeologicznej, prezentacja przykładów dawnej biżuterii, warsztaty

materiały: modelina.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„BYŁO SOBIE KRESOWE MIASTECZKO”

Wielokulturowy Lubaczów. Kultura, obyczaje, tradycja, sztuka zamieszkujących niegdyś miasto narodów: Polaków, Rusinów, Żydów.

Kresowe miasteczko, jak każde inne. Cztery uliczki na krzyż, gdzie przycupnęły drewniane domki. Nad nimi wieżyczki kościoła i cerkwi… To pejzaż Lubaczowa. Od wieków żyli tu razem Polacy, Rusini, Żydzi. Byli tu także Niemcy i nieliczni Tatarzy oraz Ormianie. Wszyscy razem tworzyli niezwykłą mozaikę kultur, wyznań, tradycji - swoisty pejzaż kulturowy. Za sprawą muzealnej ekspozycji przenosimy się w tamten, dawno miniony czas. Poznajemy kulturę, obyczaje i tradycje zamieszkujących go niegdyś narodów. Opowieści, legendy, zajęcia plastyczne.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„TAJEMNICE IKON”

Co to jest ikona, ikonostas? Dlaczego ikony pełnią tak ważną rolę w kulturze kościoła wschodniego? Warsztaty plastyczne – malujemy ikony.

Ikona w języku greckim znaczy obraz. Nie jest to jednak zwyczajny obraz. Malowane na grubych deskach, według ściśle określonych reguł wizerunki świętych ukazują nierzeczywisty, pozazmysłowy świat. W toku muzealnych zajęć poznajemy najpiękniejsze ikony z działu artystycznego muzeum, wykonujemy własne prace.

Czas trwania: 3 godz.

 

„JAK TO NA WSI KRESOWEJ BYWAŁO”

Wokół kultury materialnej i duchowej wsi lubaczowskiej”

W regionie lubaczowskim, należącym do szeroko pojętych Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, występowały Interesujące formy kultury ludowej, materialnej i duchowej oparte na współistnieniu dwóch głównych narodowości Polaków i Ukraińców, pod względem wyznaniowym związanych z Kościołem Zachodnim i Wschodnim. Poznajemy najważniejsze przejawy życia wielokulturowej społeczności wiejskiej wpisane w cykl przemian natury i świąt chrześcijańskich. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jakie znaczenie posiadała kultura ludowa dawniej?, jakim uległa przekształceniom?, jakie formy przybrała w czasach współczesnych?, praca z eksponatami muzealnymi, źródła archiwalne i literackie, quiz.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„TRADYCJE SZTUKI LUDOWEJ – WYCINANKA”

Wycinanka regionu lubaczowskiego - fascynacje, wzornictwo, twórcy.

Kolorowe wycinanki - dzieła ludowych artystów powstawały z potrzeby serca przedstawienia otaczającego świata. W uproszczony sposób ukazywały: przyrodę, zwierzęta, ludzi. Wykonywane z papieru, bez wcześniejszego szkicowania wzoru, nożyczkami do strzyżenia owiec stanowiły oryginalną dekorację ścian wiejskich domów. Na wybranych przykładach poznajemy historię wzornictwa, sylwetki lokalnych twórców, wykonujemy własne wycinanki. Prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy muzealnej, zajęcia plastyczne.

Czas trwania : 1.5 godz.

 

„JAK DAWNIEJ DOMY BUDOWANO? O STYLU LUBACZOWSKIM”

Ukazanie piękna i niepowtarzalności drewnianej architektury regionu lubaczowskiego. Zapoznanie się z głównymi cechami „stylu lubaczowskiego” w budownictwie mieszkalnym przełomu XIX i XX w.

Region lubaczowski posiada oryginalną w swym charakterze architekturę drewnianą, także w zakresie budownictwa mieszkalnego. Na przełomie XIX i XX w. w środowisku lubaczowskich cieśli znaczną popularność zyskały elementy zdobnictwa architektonicznego, wypełniające elewacje szczytowe drewnianych domów, nawiązujące do wzornictwa tyrolskiego. W toku muzealnych zajęć, na podstawie oryginalnych elementów i detali poznajemy główne cechy „stylu lubaczowskiego” i piękno rodzimego detalu architektonicznego.

Czas trwania:

1 wariant (zajęcia teoretyczne i praktyczne): 1.5 godz.

2 wariant (zajęcia teoretyczno - praktyczne rozszerzone o krótką wycieczkę po lubaczowskich uliczkach): 2 godz.

Metody: część pierwsza - wprowadzenie teoretyczne (prezentacja multimedialna i pokaz zbiorów oryginalnych detali architektonicznych); część druga - zajęcia praktyczne (zadania dla uczniów w zależności od wieku - quiz lub sklejanie modeli drewnianych domów)

 

„W KRAINIE KAMIENIARSTWA BRUŚNIEŃSKIEGO”

O kamieniarzach z Brusna Starego, figurach świętych, przydrożnych kapliczkach i krzyżach…

Nie można wyobrazić sobie ziemi lubaczowskiej bez kamieniarstwa bruśnieńskiego. Sztuka kamieniarzy z Brusna Starego wrosła w lokalny, kresowy pejzaż. Pierwsze wzmianki o ludowych kamieniarzach, rozwój ośrodka od XVI - XVII w., aż po czasy współczesne, zagadnienia formy rzeźby bruśnieńskiej, zasięg terytorialny, problematyka ochrony nad najcenniejszymi zabytkami, to wątki tematyczne poruszane w toku muzealnych zajęć. Test, praca z obiektami, puzzle z bruśnieńskim aniołem.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„MAŁE SPOTKANIA Z WIELKĄ SZTUKĄ KRESÓW"

Historia sztuki dla najmłodszych gości muzealnych. Wielokulturowe dziedzictwo Kresów, świat obrazów - malarstwo religijne i portretowe, figury świętych i aniołów, piękne przedmioty rzemiosła artystycznego widziane oczami dziecka. Najpiękniejsze zabytki z działu artystycznego Muzeum Kresów przedstawione w formie zabaw plastycznych oraz łamigłówek.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

 „PORTRET MARKA MATCZYŃSKIEGO, CZYLI WIZERUNEK SARMATY”

Wizerunek sarmaty punktem wyjścia do przybliżenia bogatej kultury szlacheckiej i sarmackich obyczajów. Sarmatyzm w sferze obyczajowej był oryginalnym połączeniem elementów kultury Zachodu i Orientu. Portret Marka Matczyńskiego, bliskiego przyjaciela króla Jana III Sobieskiego reprezentuje typowe cechy portretu sarmackiego ukazując barwność kultury szlacheckiej: imponujący strój, fryzurę, paradną broń oraz inne akcesoria spotykane w obrazach. Zajęcia plastyczne inspirowane tematem - collage.

Czas trwania: 3 godz.

 

„OPOWIEŚCI OBRAZÓW. SZTUKA KRESÓW”

Portrety  z galerii malarstwa portretowego z Kresów pretekstem do opowieści o obrazach. Wędrując po muzeum odnaleźć można przykłady malarstwa z różnych epok. Jedne obrazy mówią o życiu i obyczajach ludzi w dawnych wiekach, inne przekazują nam jakąś historię. Bywają też takie, których zrozumienie wymaga wiedzy i wrażliwości. Wspólnie analizujemy, interpretujemy obrazy. Zajęcia służą zainteresowaniu dzieci różnorodną tematyką malarstwa /malarstwo batalistyczne, historyczne, religijne, rodzajowe, portret/. Na zakończenie dzieci ilustrują opowiedziane historie w dowolnej technice plastycznej.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

 

GIMNAZJAUM

 

„VIII WIEKÓW LUBACZOWA”

Najważniejsze wydarzenia i wybitne sylwetki na tle bogatej historii wielokulturowego miasta, począwszy od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych,

Dzieje miasta przedstawiona w oparciu o prezentację multimedialną, najciekawsze eksponaty oraz elementy zabawy: wielkoformatowa gra planszowa.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„PRADZIEJE I WCZESNE ŚREDIOWIECZE ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Rozwój osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego ziemi lubaczowskiej w oparciu o zbiory archeologiczne Muzeum Kresów w Lubaczowie. Poznajemy życie codzienne, zajęcia ludności, elementy kultury materialnej: narzędzia pracy, broń, ozdoby, naczynia. Bazę do zajęć stanowi ekspozycja archeologiczna. Wykład połączony z prezentacja multimedialną. Zwiedzanie wystawy archeologicznej i Zespołu Zamkowo – Parkowego lubaczowskiego muzeum.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„W  ŚREDNIOWIECZNYM GRODZIE – JAK ŻYLI NASI PRZODKOWIE”

Czy bardzo różnimy się od naszych przodków sprzed setek lat? Poznajemy historię i funkcję lubaczowskiego grodu, życie codzienne w średniowieczu: prowadzenie domu,  spędzanie wolnego czasu, w końcu — czemu służyły różne przedmioty i naczynia. Wykład połączony z prezentacją multimedialną. Zwiedzanie wystawy archeologicznej, praca z zabytkami, wyjście na wzgórze zamkowe

Czas trwania: 1.5 godz.

 

POD TATARSKIM BUŃCZUKIEM. NAJAZDY TATARSKIE”

Historia najazdów tatarskich na ziemię lubaczowską i ich skutki.

Buńczuk - symbol władzy w wojskach tatarskich.

To właśnie Tatarzy w XV w. oraz następnych stuleciach zaczęli organizować najazdy na ziemie polskie i litewskie zapuszczając się niejednokrotnie na tereny miedzy Wisłą i Bugiem, a nawet docierając w głąb Królestwa Polskiego… Poznajemy historię najazdów tatarskich na ziemię lubaczowską, ich skutki, wpływ  na rozwój Lubaczowa i ziemi lubaczowskiej, miejsca dotyczące tych wydarzeń, ważniejsze potyczki i związane z nimi legendy. Wykład połączony z prezentacją multimedialną i zwiedzaniem ekspozycji muzealnej.

Czas trwania: 1.5 godz

„TRZY KULTURY – JEDEN BÓG”

Różnorodność kulturowa regionu lubaczowskiego i jej korzenie. Trzy narody: Polacy, Ukraińcy, Żydzi i trzy kultury: rzymskokatolicka, greckokatolicka i żydowska wyznające wiarę w jednego Boga. Podobieństwa i różnice. Wybrane zagadnienia i terminy ze świata sztuki, religii, obyczajów i tradycji. Słowa klucze: kościół, cerkiew, synagoga… Pogadanka, prezentacja multimedialna, zwiedzanie ekspozycji działu artystycznego muzeum.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„TAJEMNICE CERKWI”

Cerkiew - wizerunek wszechświata. Świątynia i elementy jej wyposażenia w nawiązaniu do liturgii, pojęcie ikony i ikonostasu na przykładzie zbiorów sztuki cerkiewnej.

Cerkiew i jej mistyczne piękno, dekoracje związane ze świętami i ważniejszymi uroczystościami, Ikonostas jego układ i treść przedstawień, paramenty liturgiczne - przedmioty i stroje używane podczas nabożeństw. Prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy stałej muzeum i cerkwi św. Mikołaja w Lubaczowie.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„PORTRET SARMACKI"

 Fenomenem kultury sarmackiej jest portret. Kim byli Sarmaci? Dlaczego tak chętnie się portretowali? Jak wyglądał narodowy strój polski? Jakie miał znaczenie dla świadomości narodowej polskiej szlachty? Na te i inne pytania odpowiadamy w toku muzealnych zajęć. 

Na przykładzie obrazów z galerii malarstwa portretowego z Kresów poznajemy typowe cechy portretu sarmackiego, historię ubioru XVII - XVIII w. i staropolskie obyczaje. Film, pogadanka, zwiedzanie wystawy, arkusz zadaniowy.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„W KRAINIE KAMIENIARSTWA BRUŚNIEŃSKIEGO”

O kamieniarzach z Brusna Starego, figurach świętych, przydrożnych kapliczkach i krzyżach…

Nie można wyobrazić sobie ziemi lubaczowskiej bez kamieniarstwa bruśnieńskiego. Sztuka kamieniarzy z Brusna Starego wrosła w lokalny, kresowy pejzaż. Pierwsze wzmianki o ludowych kamieniarzach, rozwój ośrodka od XVI - XVII w., aż po czasy współczesne, zagadnienia formy rzeźby bruśnieńskiej, zasięg terytorialny, problematyka ochrony nad najcenniejszymi zabytkami, to wątki tematyczne poruszane w toku muzealnych zajęć.

Cześć I.

Wprowadzenie teoretyczne, prezentacja multimedialna i zapoznanie się ze zbiorami muzealnymi,

Część II

Praca z eksponatami muzealnymi, ze źródłami archiwalnymi i literackimi.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„DOM Z DREWNA, CZYLI O LUBACZOWSKIM STYLU W DAWNYM BUDOWNICTWIE MIESZKALNYM”

Ukazanie piękna i niepowtarzalności drewnianej architektury regionu lubaczowskiego. Zapoznanie się z głównymi cechami „stylu lubaczowskiego” w budownictwie mieszkalnym przełomu XIX i XX w. Region lubaczowski posiada bardzo oryginalną w swym charakterze architekturę drewnianą, szczególnie w zakresie budownictwa mieszkalnego. Na przełomie XIX i XX w. w środowisku lubaczowskich cieśli znaczną popularność zyskały elementy zdobnictwa architektonicznego, wypełniające przede wszystkim elewacje szczytowe drewnianych domów.

Czas trwania:

1 wariant (zajęcia teoretyczne i praktyczne): 1.5 godz.

2 wariant (zajęcia teoretyczno - praktyczne rozszerzone o krótką wycieczkę po lubaczowskich uliczkach): 2 godz.

Metody: część pierwsza - wprowadzenie teoretyczne (prezentacja multimedialna i pokaz zbiorów oryginalnych detali architektonicznych); część druga - zajęcia praktyczne (zadania dla uczniów w zależności od wieku - rozwiązywanie przygotowanego testu lub sklejanie modeli domów drewnianych)

 

„JAK TO NA WSI KRESOWEJ BYWAŁO”

Wokół kultury materialnej i duchowej wsi lubaczowskiej”

W regionie lubaczowskim, należącym do szeroko pojętych Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, występowały Interesujące formy kultury ludowej, materialnej i duchowej oparte na współistnieniu dwóch głównych narodowości Polaków i Ukraińców, pod względem wyznaniowym związanych z Kościołem Zachodnim i Wschodnim. Poznajemy najważniejsze przejawy życia wielokulturowej społeczności wiejskiej wpisane w cykl przemian natury i świąt chrześcijańskich. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jakie znaczenie posiadała kultura ludowa dawniej?, jakim uległa przekształceniom?, jakie formy przybrała w czasach współczesnych?

Cześć I.

Wprowadzenie teoretyczne, prezentacja multimedialna i zapoznanie się ze zbiorami muzealnymi,

Część II

Praca z eksponatami muzealnymi, ze źródłami archiwalnymi i literackimi.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„ZE LWOWA DO LUBACZOWA

Archidiecezja Lwowska w Lubaczowie (1946 – 1991)”

Losy Archidiecezji Lwowskiej od 1946 r. do 16 stycznia 1991 r., kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II wskrzesił struktury kościelne na Ukrainie, a bp. Mariana Jaworskiego ustanowił arcybiskupem metropolitą lwowskim.

W wyniku postanowień jałtańskich abp Eugeniusz Baziak zmuszony został przez władze komunistyczne Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do opuszczenia Lwowa, który od XV w. był siedzibę Archidiecezji Lwowskiej. Biskup chcąc być blisko wiernych swojej archidiecezji zamieszkał w Lubaczowie, a miasto od 1946 r. na prawie 45 lat stało się stolicą Archidiecezji Lwowskiej.

Zajęcia mają na celu przedstawienie losów Archidiecezji Lwowskiej od 1946 r. do 16 stycznia 1991 r., kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II wskrzesił struktury kościelne na Ukrainie, a bp. Mariana Jaworskiego ustanowił arcybiskupem metropolitą lwowskim. Poznajemy okoliczności „przenosin” arcybiskupstwa ze Lwowa do Lubaczowa, znaczenia tego wydarzenia dla miasta i jego mieszkańców, sylwetki lwowskiego kościoła katolickiego XX w. oraz zabytki i pamiątki i lwowskie znajdujące się w zbiorach Muzeum Kresów.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

SZKOŁA ŚREDNIA

 

„VIII WIEKÓW LUBACZOWA” /13 – 15 lat/

Najważniejsze wydarzenia i wybitne sylwetki na tle bogatej historii wielokulturowego miasta, począwszy od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych,

Dzieje miasta przedstawiona w oparciu o prezentację multimedialną, najciekawsze eksponaty oraz elementy zabawy: wielkoformatowa gra planszowa.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„PRADZIEJE I WCZESNE ŚREDIOWIECZE ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Rozwój osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego ziemi lubaczowskiej w oparciu o zbiory archeologiczne Muzeum Kresów w Lubaczowie. Poznajemy życie codzienne, zajęcia ludności, elementy kultury materialnej: narzędzia pracy, broń, ozdoby, naczynia. Bazę do zajęć stanowi ekspozycja archeologiczna. Wykład połączony z prezentacja multimedialną. Zwiedzanie wystawy archeologicznej i Zespołu Zamkowo – Parkowego lubaczowskiego muzeum.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

POD TATARSKIM BUŃCZUKIEM. NAJAZDY TATARSKIE”

Historia najazdów tatarskich na ziemię lubaczowską i ich skutki.

Buńczuk - symbol władzy w wojskach tatarskich.

To właśnie Tatarzy w XV w. oraz następnych stuleciach zaczęli organizować najazdy na ziemie polskie i litewskie zapuszczając się niejednokrotnie na tereny miedzy Wisłą i Bugiem, a nawet docierając w głąb Królestwa Polskiego… Poznajemy historię najazdów tatarskich na ziemię lubaczowską, ich skutki, wpływ  na rozwój Lubaczowa i ziemi lubaczowskiej, miejsca dotyczące tych wydarzeń, ważniejsze potyczki i związane z nimi legendy. Wykład połączony z prezentacją multimedialną i zwiedzaniem ekspozycji muzealnej.

Czas trwania: 1.5 godz

 

„TRZY KULTURY – JEDEN BÓG”

Różnorodność kulturowa regionu lubaczowskiego i jej korzenie. Trzy narody: Polacy, Ukraińcy, Żydzi i trzy kultury: rzymskokatolicka, greckokatolicka i żydowska wyznające wiarę w jednego Boga. Podobieństwa i różnice. Wybrane zagadnienia i terminy ze świata sztuki, religii, obyczajów i tradycji. Słowa klucze: kościół, cerkiew, synagoga… Pogadanka, prezentacja multimedialna, zwiedzanie ekspozycji działu artystycznego muzeum.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„TAJEMNICE CERKWI”

Cerkiew wizerunek wszechświata. Świątynia i elementy jej wyposażenia w nawiązaniu do liturgii, pojęcie ikony i ikonostasu na przykładzie zbiorów sztuki cerkiewnej.

Cerkiew i jej mistyczne piękno, dekoracje związane ze świętami i ważniejszymi uroczystościami, Ikonostas jego układ i treść przedstawień, paramenty liturgiczne - przedmioty i stroje używane podczas nabożeństw. Prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy stałej muzeum i cerkwi św. Mikołaja w Lubaczowie.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„PORTRET SARMACKI"

 Fenomenem kultury sarmackiej jest portret. Kim byli Sarmaci? Dlaczego tak chętnie się portretowali? Jak wyglądał narodowy strój polski? Jakie miał znaczenie dla świadomości narodowej polskiej szlachty? Na te i inne pytania odpowiadamy w toku muzealnych zajęć. 

Na przykładzie obrazów z galerii malarstwa portretowego z Kresów poznajemy typowe cechy portretu sarmackiego, historię ubioru XVII - XVIII w. i staropolskie obyczaje. Film, pogadanka, zwiedzanie wystawy, arkusz zadaniowy.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„W KRAINIE KAMIENIARSTWA BRUŚNIEŃSKIEGO”

O kamieniarzach z Brusna Starego, figurach świętych, przydrożnych kapliczkach i krzyżach…

Nie można wyobrazić sobie ziemi lubaczowskiej bez kamieniarstwa bruśnieńskiego. Sztuka kamieniarzy z Brusna Starego wrosła w lokalny, kresowy pejzaż. Pierwsze wzmianki o ludowych kamieniarzach, rozwój ośrodka od XVI - XVII w., aż po czasy współczesne, zagadnienia formy rzeźby bruśnieńskiej, zasięg terytorialny, problematyka ochrony nad najcenniejszymi zabytkami, to wątki tematyczne poruszane w toku muzealnych zajęć.

Cześć I.

Wprowadzenie teoretyczne, prezentacja multimedialna i zapoznanie się ze zbiorami muzealnymi,

Część II

Praca z eksponatami muzealnymi, ze źródłami archiwalnymi i literackimi.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„DOM Z DREWNA, CZYLI O LUBACZOWSKIM STYLU W DAWNYM BUDOWNICTWIE MIESZKALNYM”

Ukazanie piękna i niepowtarzalności drewnianej architektury regionu lubaczowskiego. Zapoznanie się z głównymi cechami „stylu lubaczowskiego” w budownictwie mieszkalnym przełomu XIX i XX w. Region lubaczowski posiada bardzo oryginalną w swym charakterze architekturę drewnianą, szczególnie w zakresie budownictwa mieszkalnego. Na przełomie XIX i XX w. w środowisku lubaczowskich cieśli znaczną popularność zyskały elementy zdobnictwa architektonicznego, wypełniające przede wszystkim elewacje szczytowe drewnianych domów.

Czas trwania:

1 wariant (zajęcia teoretyczne i praktyczne): 1.5 godz.

2 wariant (zajęcia teoretyczno - praktyczne rozszerzone o krótką wycieczkę po lubaczowskich uliczkach): 2 godz.

Metody: część pierwsza - wprowadzenie teoretyczne (prezentacja multimedialna i pokaz zbiorów oryginalnych detali architektonicznych); część druga - zajęcia praktyczne, test.

 

„JAK TO NA WSI KRESOWEJ BYWAŁO”

Wokół kultury materialnej i duchowej wsi lubaczowskiej”

W regionie lubaczowskim, należącym do szeroko pojętych Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, występowały Interesujące formy kultury ludowej, materialnej i duchowej oparte na współistnieniu dwóch głównych narodowości Polaków i Ukraińców, pod względem wyznaniowym związanych z Kościołem Zachodnim i Wschodnim. Poznajemy najważniejsze przejawy życia wielokulturowej społeczności wiejskiej wpisane w cykl przemian natury i świąt chrześcijańskich. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jakie znaczenie posiadała kultura ludowa dawniej?, jakim uległa przekształceniom?, jakie formy przybrała w czasach współczesnych?

Cześć I.

Wprowadzenie teoretyczne, prezentacja multimedialna i zapoznanie się ze zbiorami muzealnymi,

Część II

Praca z eksponatami muzealnymi, ze źródłami archiwalnymi i literackimi.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„ZE LWOWA DO LUBACZOWA

Archidiecezja Lwowska w Lubaczowie (1946 – 1991)”

Losy Archidiecezji Lwowskiej od 1946 r. do 16 stycznia 1991 r., kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II wskrzesił struktury kościelne na Ukrainie, a bp. Mariana Jaworskiego ustanowił arcybiskupem metropolitą lwowskim.

W wyniku postanowień jałtańskich abp Eugeniusz Baziak zmuszony został przez władze komunistyczne Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do opuszczenia Lwowa, który od XV w. był siedzibę Archidiecezji Lwowskiej. Biskup chcąc być blisko wiernych swojej archidiecezji zamieszkał w Lubaczowie, a miasto od 1946 r. na prawie 45 lat stało się stolicą Archidiecezji Lwowskiej.

Zajęcia mają na celu przedstawienie losów Archidiecezji Lwowskiej od 1946 r. do 16 stycznia 1991 r., kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II wskrzesił struktury kościelne na Ukrainie, a bp. Mariana Jaworskiego ustanowił arcybiskupem metropolitą lwowskim. Poznajemy okoliczności „przenosin” arcybiskupstwa ze Lwowa do Lubaczowa, znaczenia tego wydarzenia dla miasta i jego mieszkańców, sylwetki lwowskiego kościoła katolickiego XX w. oraz zabytki i pamiątki i lwowskie znajdujące się w zbiorach Muzeum Kresów.

Czas trwania: 1.5 godz.