Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej „Proświta” w Radrużu

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza nowy przetarg nieograniczony na:
Ochronę dziedzictwa kulturowego Kresów poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej „Proświta”  w Radrużu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną.