Szlak kultury Wołoskiej

W niedzielę 7 października 2018 r. w Zespole Cerkiewnym w Radrużu zrealizowana została inicjatywa pt.: „Wołosi na ziemi lubaczowskiej” w ramach projektu „Szlak kultury wołoskiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. 

Wydarzenie rozpoczęło się otwarciem wystawy zatytułowanej „Wołosi na ziemi lubaczowskiej”. Tematyka wystawy skupiona została na śladach dawnej bytności Wołochów na terenach współczesnego powiatu lubaczowskiego, których najwięcej zachowało się w nazewnictwie. Uzupełnieniem wystawy był wykład dra Zygmunta Kubraka pt.: „Zajęcia ludności we wsiach lubaczowskich na prawie wołoskim”. Prezentowany był także film dokumentalny „Łowcy miodu” poświęcony tradycyjnym metodom hodowli pszczół.

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja hodowli owiec oraz pszczół z lokalnych gospodarstw pani Agnieszki Kapel i Franciszka Szynala. Dla dzieci przygotowane były gry i zabawy edukacyjne. Goście mogli skosztować lokalnych słodkości przygotowanych przez Koło Gospodyń z Radruża.