Szpital na Kresach

W sobotę, 24 lutego 2018 roku, w salach Muzeum Kresów w Lubaczowie odbyła się promocja książki Jerzego Tabaczka pt.: „Szpital w Lubaczowie 1896-2016. Zarys dziejów”.

Autor jest zasłużonym lubaczowskim lekarzem, regionalistą i społecznikiem. Prezentowana publikacja jest plonem wieloletnich badań historycznych Jerzego Tabaczka nad dziejami lubaczowskiej służby zdrowia. Doskonałą okazją do zebrania informacji i opublikowania ich w formie książkowej była obchodzona w 2016 roku 120. rocznica oddania do użytku szpitala w Lubaczowie (1896 r.). Od samego początku była to jedna z najważniejszych instytucji na terenie Lubaczowa, która spełniała też ważną rolę w niesieniu pomocy chorym na terenie całego regionu lubaczowskiego.

Publikacja, która ze względu na bogatą szatę graficzną i liczne ilustracje, jest też rodzajem albumu. W przystępnej zarazem bogatej w treści historyczne formie Autor przedstawił ponad stuletnie losy tej zasłużonej placówki. Opisał w niej dzieje budynku szpitalnego, łącznie w dokonaną w naszych czasach rozbudową, która w uczyniła z lubaczowskiej placówki jeden z najnowocześniejszych szpitali w południowo-wschodniej Polsce. Na tle losów samego budynku ukazane zostały postacie wielu zasłużonych lekarzy i samorządowców, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju szpitala, noszącego dziś imię prof. Ludwika Rydygiera, słynnego lwowskiego chirurga.

Podczas muzealnego spotkania autor szczegółowo omówił zawartość książki, a następnie opowiadał na pytania licznie zebranej publiczności. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Józef Michalik starosta lubaczowski, Wiesław Huk wicestarosta lubaczowski, Janusz Waldemar Zubrzycki zastępca burmistrza miasta Lubaczowa, Wiesław Kapel wójt gminy Lubaczów. Nie zabrakło licznych lekarzy - współpracowników Autora, jego przyjaciół i społeczników z Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej oraz najbliższej rodziny.

Miłym akcentem było przekazanie przez Jerzego Tabaczka na ręce Stanisława Piotra Makary dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie oryginalnej tabliczki - emaliowanego szyldu z napisem: „DYREKTOR SZPITALA Dr LESZCZYŃSKI ZYGMUNT”, która związana jest z osobą zasłużonego lekarza i wieloletniego dyrektora lubaczowskiego szpitala (1929-1953).

Wydanie publikacji było możliwe dzięki pomocy wielu osób i instytucji, a główny wysiłek redakcyjny wziął na siebie Mariusz Frant dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie i pracownik tej instytucji Krzysztof Stępień.

Książka spotkała się z życzliwym przyjęciem i dużym zainteresowaniem czytelników i pasjonatów lokalnej historii. Jeszcze długo po spotkaniu Autor podpisywał swe dzieło, które jest ukoronowaniem jego pasji historycznej.