Trwają prace remontowe w budynku dawnego sklepu przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu

Dobiegają końca prace remoncie dawnego sklepu wiejskiego położonego w sąsiedztwie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu. Celem prowadzonych od kilku miesięcy robót jest przystosowanie budynku do obsługi intensywnie rozwijającego się ruchu turystycznego (zaplecze socjalne i sale muzealne). 

Remont finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, osi priorytetowej IV (Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wyniosło: 1 613 773, 68 PLN. Głównym wykonawcą jest firma usługowo-remontowa Stanisława Kłosa z Horyńca Zdroju.

Dotychczas szary i niepozornie wyglądający budynek powrócił swej pierwotnej formy, wzbogaconej dodatkowo o niezbędne elementy służące nowej funkcji. W trakcie prac udało się odsłonić oryginalny kamienny wątek ścian, który doskonale zaczął korespondować z architekturą kamiennych murów wokół zabytkowej cerkwi. Nie zabrakło też drewnianych elementów – szerokiego tarasu i ganku, którym nadano cechy nawiązujące do lokalnej architektury z początków XX wieku. Zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz budynek dostosowano do potrzeb przyszłych turystów, którzy będą mogli otrzymać dawkę wrażeń muzealnych na nowych salach ekspozycjach, ale też możliwość odpoczynku i delektowania się pięknem radrużańskiego Zespołu Sakralnego.

Zakończenie prac remontowych planowane jest na koniec września, a oficjalne otwarcie budynku będzie miało miejsce na początku października br. Z tej okazji Muzeum Kresów w Lubaczowie przygotowuje szereg niespodzianek, o których będziemy jeszcze informować.