Wernisaż wystawy „Józefa Lewkowicza powrót do korzeni. Drzeworyt płazowski i kamieniarstwo bruśnieńskie”

W niedzielne popołudnie, 20 września 2020 r., w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie odbył się wernisaż wystawy „Józefa Lewkowicza powrót do korzeni. Drzeworyt płazowski i kamieniarstwo bruśnieńskie”, który przygotowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej „Tegit et Protegit”. 

Z uwagi na obostrzenia sanitarne pierwsza część wydarzenia odbyła się w plenerze, przy budynku dawnego sklepu wiejskiego, który obecnie użytkowany jest na cele muzealne. Wśród zaproszonych gości, poza artystą rzeźbiarzem Józefem Lewkowiczem, głos zabrali Beata Skoczeń-Marchewka, starszy kustosz w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, która przybliżyła historię i specyfikę drzeworytów płazowskich, stanowiących jedną z najcenniejszych ludowych kolekcji w krakowskim muzeum, a także Janusz Mazur, kustosz w Muzeum Kresów w Lubaczowie, który – w kontekście zachowanych przykładów rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – opowiedział o historii ludowego ośrodka kamieniarskiego w Bruśnie Starym.
Na wystawie, którą zwiedzać można od 20 września do 30 listopada 2020 r., można zobaczyć cztery klocki drzeworytnicze, w tym jeden dwustronny (z wizerunkami m.in. św. Mikołaja, św. Kazimierza czy św. Antoniego Padewskiego z Radecznicy), które Józef Lewkowicz stworzył na bazie oryginalnych płazowskich klocków, a także cztery kamienne rzeźby, powstałe m.in. na wzór figur nagrobnych z cmentarza w Nowym Siole. Ekspozycja stanowi podsumowanie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego Józefowi Lewkowiczowi, w ramach którego podjął on próbę reaktywacji i kontynuacji ludowych tradycji na ziemi lubaczowskiej.
Partnerami wystawy są: Powiat Lubaczowski, Gmina Cieszanów, Gmina Narol, Gmina Horyniec-Zdrój, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, Nadleśnictwo Narol oraz Nadleśnictwo Lubaczów, a patronatem medialnym objęła ją TVP3 Rzeszów.