Zaproszenie Noc Muzeów 2013

Stanisław Piotr Makara
Dyrektor MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE
uprzejmie zaprasza na otwarcie wystawy
has the honour to invite you to the opening of the exhibition
W zgodzie z naturą
Życie pasterskie w Europie
In harmony with nature
Pastoral Life in Europe
 
w niedzielę 19 maja 2013 o godz. 1100  w Galerii Oficyna
on Sunday (19/05/2013) at 11 a.m in Gallery Oficyna
oraz cykl imprez towarzyszących w ramach Europejskiej Nocy Muzeów 2013
and the events organised within the framework of European Night of Museums 2013
 
11.00   Otwarcie wystawy „W zgodzie z naturą. Życie pasterskie w Europie” – Galeria Oficyna 
The opening of the exhibition “In Harmony with Nature. Pastoral Life in Europe”
 
11.30   „Życie pasterskie na Podhalu” - dr Stanisława Trebunia Staszel  
/Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego/ – Galeria Oficyna
“Pastoral Life in the Podhale” /lecture/ – Stanisława Trebunia Staszel /PhD/, 
the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Jagiellonian University.
 
12.00   Pasterskie śpiewanie  - Występ zespołu „Młode Podhale” z Podhalańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Kierownik artystyczny Paulina Peciak, kierownik organizacyjny 
Daniel Szewczyk/ – Galeria Oficyna. Pastoral singing – performed by the band “Młode Podhale”
 
12.30  Pokaz wyrobu serów owczych z regionu Podhala w wykonaniu Piotra Cudzicha 
wraz z degustacją /możliwość zakupu serów owczych/ – Galeria Oficyna. 
Cheese production and tasting – Piotr Cudzicha 
 
15.00  Otwarcie wystawy „Pasterstwo na Podhalu w dawnej fotografii” ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego 
im. Tytusa Chołubińskiego w Zakopanem. Komisarz wystawy: mgr Anna Kozak – gmach główny Muzeum.
The opening of the exhibition „Pastoral Life from the Podhale in Old Photos” from the Collection of the Tatra 
Museum in Zakopane – curator of the exhibition Anna Kozak 
 
15.30  „Wypas kulturowy w Tatrzańskim Parku Narodowym” - mgr Anna Kozak. Muzeum Tatrzańskie 
w Zakopanem – gmach główny Muzeum.
“Cultural Grazing in the Tatra National Park” /lecture/ 
- Anna Kozak – The Tatra Museum in Zakopane. 
 
20.00   Pasterska watra/Pastoral bonfire/
Muzyka i taniec przy ognisku w wykonaniu zespołu „Młode Podhale” 
z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Galeria Oficyna
Music and dance performed by the band “Młode Podhale” around the bonfire.
 
W czasie całego dnia /During the entire time:
 
Wystawa owiec Krzysztofa Krasonia z Chotylubia – Galeria Oficyna
Sheep presentation by Krzysztof Krasoń from Chotylub
Program edukacyjny: „ Gdzie jest baranek” zabawy dla dzieci prowadzone 
przez pracowników Muzeum Kresów w  Lubaczowie
The educational programme “Where is the little lamb?” Game for children conducted by the staff of the Museum Kresów in Lubaczów