Zespół Cerkiewny w Radrużu – Oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie certyfikowaną atrakcją turystyczna marki Roztocze

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zorganizowała w dn. 29 grudnia 2020 r. konferencję prasową online, dotycząca tworzenia marki Roztocze – projektu realizowanego przez LROT, we współpracy z Samorządem Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego, ze środków finansowych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W trakcie konferencji zaprezentowano strategię kreacji, wdrożenia i rozwoju marki Roztocze na lata 2021–2026 oraz oficjalnie ogłoszono laureatów prowadzonej w grudniu br. certyfikacji w zakresie obiektów noclegowych, gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych i atrakcji turystycznych z całego Roztocza, w tym wielu obiektów z Powiatu Lubaczowskiego.
Najważniejszą ideą projektu „Roztocze – tutaj naturalnie odpoczywam” jest podkreślenie znaczenia współpracy pomiędzy podmiotami branży turystycznej i właścicielami lub zarządcami atrakcji turystycznych na Roztoczu w procesie promocji marki dla zwiększenia liczby turystów.
Wśród 60 obiektów, które uzyskały miano „Miejsca marki Roztocze” i zostaną oznakowane specjalnymi tabliczkami, znalazły się następujące obiekty z terenu powiatu lubaczowskiego: Zespół Cerkiewny w Radrużu – Oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie, Linia Schronów Mołotowa, Ekoszlak – Poznawczy Szlak Dziecięcy w Gorajcu, Cerkiew – Centrum Koncertowo-Wystawiennicze w Narolu (atrakcje turystyczne); Wiśniowa Górka, Gospodarstwo Agroturystyczne Dzikowsko, Chutor Gorajec (agroturystyka); Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Hucie Różanieckiej, Leśna Chata w Kowalówce, Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej (miejsca noclegowe).
W kolejnym etapie będą prowadzone następne nabory do certyfikacji. Będziemy nadal zabiegać, aby na liście certyfikowanych atrakcji turystycznych na Roztoczu znalazły się także nasza siedziba główna w Lubaczowie oraz drugi z naszych oddziałów – Zespół Cerkiewny w Nowym Bruśnie.

Wszelkie informacje na temat marki Roztocze można znaleźć na stronie: www.roztoczetravel.pl