Zapytanie ofertowe o audyt zewnętrzny

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn.
Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu pn. „Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Dokumenty audytu

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty