Zapytanie ofertowe wykonanie tłumaczeń pisemnych

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie tłumaczeń pisemnych specjalistycznych w trakcie realizacji projektu pn. „Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”

CPV 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczeń pisemnych specjalistycznych z języka polskiego na język angielski w ramach projektu pn. „Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załacznik Nr 1 - Formularz oferty

Załacznik Nr 2 - Wykaz usług

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik Nr 4 - Klauzula antykorupcyjna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty