Przetarg na budowę budynku magazynowo składowego

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę budynku magazynowo-składowego 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Załączniki 1-6 w wersji edytowalnej

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy

Dokumentacja projektowa