Przetarg. Zespół cerkiewny w Radrużu. Prace konserwatorskie przy nagrobkach - III etap

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Prace konserwatorskie przy nagrobkach na cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu - III etap:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki nr 1-6 w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 7 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia