Edukacja 2019/2020

 

OFERTA EDUKACYJNA
MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

"Przystanek Kresy"

Co, gdzie, kiedy?
 
zajęcia muzealne odbywają się codziennie, od wtorku do piątku, 
w godzinach pracy muzeum 
zajęcia zamawiamy telefonicznie, pocztą internetową lub osobiście 
w dziale naukowo - oświatowym muzeum, tel. 16 6321802,
adres e-mail: edukacja@muzeumkresow.eu,
z tygodniowym wyprzedzeniem
opłaty uiszczamy bezpośrednio przed zajęciami
koszt zwiedzania muzeum: 5.00 zł od ucznia, plus opłata za przewodnika 15.oo zł
opłata za zajęcia muzealne: 5.00 zł od ucznia
czas trwania zajęć: średnio od 60 min. do 120 min. (ustalamy indywidualnie do potrzeb zainteresowanych)
polecamy możliwość zakupu karnetów dla szkół na 3 lub 5 lekcji muzealnych w promocyjnej cenie:
Karnet na 3 lekcje - 10 zł od ucznia   
Karnet na 5 lekcji - 15 zł od ucznia
 
 
Dla kogo zajęcia muzealne?
 
zapraszamy do współpracy przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, studentów
pełna oferta zajęć edukacyjnych na stronie www.muzeumkresow.eu
 
Muzealne propozycje 
 
wycieczki z przewodnikiem
wykłady ilustrowane wybranymi eksponatami, wsparte pokazami multimedialnymi
lekcje muzealne na stałych i czasowych ekspozycjach prowadzone z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych
warsztaty plastyczne na wystawach i w zespole zamkowo-parkowym
gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży
konkursy
spotkania ze sztuką
konsultacje dla nauczycieli i studentów
 
Uwaga!
Zapraszamy do współpracy
 
Oferujemy prowadzenie zajęć na inne tematy, dostosowane do potrzeb nauczycieli, o ile można je powiązać ze zbiorami muzealnymi