Edukacja - oferta dla przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

„PRZEDSZKOLAK NA SZLAKU MUZEALNYCH PRZYGÓD”

„PRZYGODA W MUZEUM”

Zapraszamy do artystycznej przygody, która pozwoli wzbogacić wiedzę nie tylko o sztuce, ale i o życiu ludzi w minionych wiekach. Zajęcia plastyczne inspirowane wrażeniami z wizyty w muzeum. Po zapoznaniu się z zasadami zachowania w Muzeum, zwiedzamy wnętrza zwracając uwagę na nazwy przedmiotów i ich przeznaczenie. Wybieramy dowolne zabytki i wykonujemy prace plastyczne. Innym tematem może być odtworzenie historii tego przedmiotu lub dowolnej sceny zainspirowanej wizytą w muzeum. 

„MUZEALNE SKARBY” 

Co to jest muzeum i jakie kryje w sobie skarby? Co to jest zabytek i czy każdy stary przedmiot może być muzealnym eksponatem? Wspólnie szukamy odpowiedzi. W toku zajęć  rozwijamy umiejętność opisywania przedmiotów, poznajemy ich funkcje i przeznaczenie. Każdy z uczestników samodzielnie sporządza kartę inwentarzową wybranego obiektu muzealnego, a wspólna zabawa ułatwia zrozumienie znaczenia ochrony zabytków dla obecnych i przyszłych pokoleń.

„MAŁE SPOTKANIA Z WIELKĄ SZTUKĄ”

Historia sztuki dla najmłodszych gości muzealnych. Wielokulturowe dziedzictwo Kresów, świat obrazów - malarstwo religijne i galeria portretów, figury świętych i aniołów, piękne przedmioty rzemiosła artystycznego widziane oczami dziecka. Najpiękniejsze zabytki z działu artystycznego Muzeum przedstawiamy w formie zabaw plastycznych oraz łamigłówek.

„FILIPEK W GALERII OBRAZÓW”

Galeria to miejsce gdzie można spotkać się ze sztuką, gdzie mieszkają obrazy. W galerii malarstwa portretowego z Kresów spotykamy różne przykłady portretów. W trakcie zwiedzania wyjaśniamy co to jest portret, wymieniamy rodzaje portretów, wskazujemy na  ich różnorodność oraz poznajemy podstawowe terminy dotyczące budowy obrazu. Przyglądamy się uważnie portretom, wybieramy jeden z nich i tworzymy na jego podstawie wydzierankę, wycinankę lub collage. Celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowań plastycznych oraz kształcenie umiejętności patrzenia na obrazy.

„SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM”

Kim naprawdę jest archeolog? Na czym polega jego praca? Archeolog często postrzegany jest jako osoba, która kopie w ziemi i wydobywa z niej różne przedmioty. Prowadzenie wykopalisk to jednak tylko cześć jego żmudnej pracy. Archeolog to przede wszystkim naukowiec, który wykonuje niełatwą, często skomplikowaną pracę. Prowadząc prace badawcze korzysta także z innych dziedzin nauki, jak historia, biologia, geografia czy chemia. Spotkanie na wystawie przybliża wybrane zagadnienia związane z archeologią. W toku zajęć opisujemy przedmioty oraz poznajemy ich funkcję i przeznaczenie. Samodzielnie opracowujemy kartę inwentarzową wybranego eksponatu.

„JAK TO Z GARNKIEM BYŁO”

Kto i kiedy wynalazł pierwsze garnki? Jak i z czego je wyrabiano? Dlaczego garncarstwo tak spodobało się pierwszym, neolitycznym rolnikom? Z jakich powodów jest oznaką osiadłego trybu życia? Wspólnie szukamy odpowiedzi. Zwiedzamy wystawę archeologiczną, poznajemy wybrane przykłady neolitycznej ceramiki, wykonujemy naczynia tradycyjną techniką garncarską.

„GRÓD  LUBACZA”

Czy wiesz już co to jest gród, kto w nim mieszkał i jak wyglądało życie w średniowiecznym grodzie?

Liczne miejscowości, dzisiejsze miasta i wsie zawdzięczają swoje nazwy imionom, jak Luba, Lubacz, Lubicz. Czy wiesz od czyjego imienia pochodzi nazwa miasta Lubaczów, czy znasz jego legendę?

Może masz własny pomysł, jak ją przedstawić w rysunku, obrazie. Jeśli tak, to przyjdź koniecznie na muzealne zajęcia.

DZIAŁANIE: Plastyczna interpretacja legendy Lubaczowa inspirowana wizytą na wystawie.

„O TAJEMNICACH LUBACZOWSKIEGO HERBU”

Co to jest herb, z jakich składa się elementów? jednym słowem podstawy heraldyki dla najmłodszych krok po kroku. Zwiedzamy wystawę, na wybranych przykładach analizujemy różne rodzaje znaków herbowych. Poznajemy dzieje lubaczowskiego herbu i wiele niezwykłych historii. Towarzyszą nam liczne zadania, zagadki oraz ciekawostki.