Edukacja - oferta dla szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

„VIII WIEKÓW LUBACZOWA” /7 - 9 , 10 – 12 lat/

Najważniejsze wydarzenia i wybitne sylwetki na tle bogatej historii wielokulturowego miasta, począwszy od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Poznajemy także legendy,  muzealne ciekawostki oraz cenne zabytki.

Metody: zwiedzanie wystawy historycznej, pogadanka, praca z zabytkami, gra planszowa

Czas trwania: 1.5 godz.

DZIEJE W GARNKACH” /7 – 9, 10 – 12 lat/

Tradycyjne garncarstwo. Wykonywanie naczyń glinianych bez użycia koła garncarskiego.

Poznajemy wybrane przykłady neolitycznej ceramiki z różnych kultur, którym nadaje się nazwy w zależności od formy używanych naczyń (np. kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor kulistych). Zajęciom towarzyszy film prezentujący tradycyjne wykonywanie naczyń glinianych.

Metody: zwiedzanie wystawy archeologicznej, film, warsztaty.

Czas trwania: 2 godz.

„SZKLANE OZDOBY – DAWNA BIŻUTERIA” /7 - 9, 10 – 12 lat/

Odtwarzania paciorków i bransolet wczesnośredniowiecznych.

Poznajemy historię szklarstwa oraz techniki wytwórczości szklarskiej. Wykonujemy ozdoby według poznanych na wystawie wzorów. Materiałem do wyrobu jest modelina doskonale imitująca szkło.

Czas trwania: 1,5 godziny

Metody: zwiedzanie wystawy archeologicznej, prezentacja przykładów dawnej biżuterii, warsztaty

materiały: modelina.

Czas trwania: 1.5 godz.

„W ŚREDNIOWIECZNYM GRODZIE” /7 – 9, 10 12 lat/

Czy bardzo różnimy się od naszych przodków sprzed setek lat?

Poznajemy historię i funkcję lubaczowskiego grodu, życie codzienne w średniowieczu: prowadzenie domu,  spędzanie wolnego czasu, w końcu — czemu służyły różne przedmioty i naczynia.

Metody: wykład połączony z prezentacją multimedialną, zwiedzanie wystawy archeologicznej, praca z zabytkami, spacer na wzgórze zamkowe.

Czas trwania: 1.5 godz.

„BYŁO SOBIE KRESOWE MIASTECZKO” /7 – 9, 10 -12 lat/

Wielokulturowy Lubaczów. Kultura, sztuka, obyczaje zamieszkujących niegdyś miasto narodów: Polaków, Rusinów, Żydów.

Za sprawą muzealnej ekspozycji przenosimy się w tamten, dawno miniony czas. Poznajemy kulturę, sztukę oraz obyczaje zamieszkujących niegdyś Lubaczów narodów.

Metody: zwiedzanie wystawy, pogadanka, quiz lub zajęcia plastyczne.

Czas trwania: 1.5 godz.

„TAJEMNICE IKON” /7 -9, 10 – 12 lat/

Co to jest ikona, ikonostas? Dlaczego ikony pełnią tak ważną rolę w kulturze kościoła wschodniego? Warsztaty plastyczne – malujemy ikony.

Ikona w języku greckim znaczy obraz. Nie jest to jednak zwyczajny obraz. Malowane na grubych deskach, według ściśle określonych reguł wizerunki świętych ukazują nierzeczywisty, pozazmysłowy świat. W toku muzealnych zajęć poznajemy najpiękniejsze ikony z działu artystycznego muzeum.

Metody: pogadanka, zwiedzanie wystawy, warsztaty - malowanie ikony.

Czas trwania: 3 godz.

„JAK TO NA WSI KRESOWEJ BYWAŁO” /10 – 12 lat/

Wokół kultury materialnej i duchowej wsi lubaczowskiej”

Poznajemy najważniejsze przejawy życia wielokulturowej społeczności wiejskiej wpisane w cykl przemian natury i świąt chrześcijańskich. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jakie znaczenie posiadała kultura ludowa dawniej?, jakim uległa przekształceniom?, jakie formy przybrała w czasach współczesnych?

Metody: zwiedzanie wystawy, praca z eksponatami muzealnymi, źródła archiwalne i literackie, quiz.

Czas trwania: 1.5 godz.

„TRADYCJE SZTUKI LUDOWEJ – WYCINANKA” /7 – 9, 10 – 12 lat/

Wycinanka regionu lubaczowskiego - fascynacje, wzornictwo, twórcy.

Kolorowe wycinanki - dzieła ludowych artystów powstawały z potrzeby serca przedstawienia otaczającego świata. W uproszczony sposób ukazywały: przyrodę, zwierzęta, ludzi. Na wybranych przykładach poznajemy historię wzornictwa, sylwetki lokalnych twórców, wykonujemy własne wycinanki.

Metody: zwiedzanie wystawy, pogadanka, prezentacja multimedialna, zajęcia plastyczne

Czas trwania : 2 godz.

„JAK DAWNIEJ DOMY BUDOWANO? O STYLU LUBACZOWSKIM” /10-12 lat/

Ukazanie piękna i niepowtarzalności drewnianej architektury regionu lubaczowskiego. Zapoznanie się z głównymi cechami „stylu lubaczowskiego” w budownictwie mieszkalnym przełomu XIX i XX w.

Region lubaczowski posiada oryginalną w swym charakterze architekturę drewnianą, także w zakresie budownictwa mieszkalnego. W toku muzealnych zajęć, na podstawie oryginalnych elementów poznajemy główne cechy „stylu lubaczowskiego” i piękno rodzimego detalu architektonicznego.

Metody: prezentacja multimedialna, pokaz zbiorów oryginalnych detali architektonicznych, quiz lub sklejanie modeli drewnianych domów.

Czas trwania:

1 wariant (zajęcia teoretyczne i praktyczne): 1.5 godz.

2 wariant (zajęcia teoretyczno - praktyczne rozszerzone o krótką wycieczkę po lubaczowskich uliczkach): 2 godz.

„W KRAINIE KAMIENIARSTWA BRUŚNIEŃSKIEGO” /10 -12 lat/

O kamieniarzach z Brusna Starego, figurach świętych, przydrożnych kapliczkach i krzyżach…

Sztuka kamieniarzy z Brusna Starego wrosła w lokalny, kresowy pejzaż. Pierwsze wzmianki o ludowych kamieniarzach, rozwój ośrodka od XVI - XVII w., aż po czasy współczesne, zagadnienia formy rzeźby bruśnieńskiej, zasięg terytorialny, problematyka ochrony nad najcenniejszymi zabytkami, to wątki tematyczne poruszane w toku muzealnych zajęć.

Metody: quiz, praca z obiektami, puzzle z bruśnieńskim aniołem.

Czas trwania: 1.5 godz.

„MAŁE SPOTKANIA Z WIELKĄ SZTUKĄ KRESÓW"/7 – 9 lat/

Historia sztuki dla najmłodszych gości muzealnych. Wielokulturowe dziedzictwo Kresów, świat obrazów - malarstwo religijne i galeria portretów, figury świętych i aniołów, piękne przedmioty rzemiosła artystycznego widziane oczami dziecka.
Najpiękniejsze zabytki z działu artystycznego Muzeum przedstawiamy w formie zabaw plastycznych oraz łamigłówek.

Metody: pogadanka, zwiedzanie ekspozycji, zadania plastyczne.

Czas trwania: 1.5 godz.

 „PORTRET SARMATY” /10 – 12 lat/

Wizerunek sarmaty punktem wyjścia do przybliżenia bogatej kultury szlacheckiej i sarmackich obyczajów. Na wybranych przykładach obrazów z galerii malarstwa portretowego z Kresów poznajemy typowe cechy portretu sarmackiego: imponujący strój, fryzurę, paradną broń oraz inne akcesoria spotykane w obrazach. Wykonujemy prace plastyczne inspirowane tematem – collage.

Metody: pogadanka, zwiedzanie wystawy, analiza obrazów, praca własna

Czas trwania: 1.5 godz.

„OPOWIEŚCI OBRAZÓW. SZTUKA KRESÓW” /7 - 9, 10 -12 lat/

Galeria malarstwa portretowego z Kresów pretekstem do opowieści o obrazach. Wędrując po muzeum odnaleźć można przykłady malarstwa z różnych epok. Jedne obrazy mówią o życiu i obyczajach ludzi w dawnych wiekach, inne przekazują nam jakąś historię. Bywają też takie, których zrozumienie wymaga wiedzy i wrażliwości. Wspólnie analizujemy, interpretujemy wybrane obrazy, rozwiązujemy zagadki, wykonujemy własne prace w dowolnej technice plastycznej. Zajęcia służą zainteresowaniu dzieci różnorodną tematyką malarstwa /malarstwo batalistyczne, historyczne, religijne, rodzajowe, portret/.

Metody: pogadanka, zwiedzanie ekspozycji, zabawa „Jaki to obraz”, zajęcia plastyczne.

Czas trwania: 1.5 godz.