Witaj Niepodległa!

 

WITAJ NIEPODLEGŁA!

Program edukacyjny dla dzieci

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości napełnia ogromną radością, skłania też do refleksji i zadumy, do pochylenia się nad historią, oraz losami naszego narodu.

Wspólnie poznajemy wybrane zagadnienia nawiązujące do wydarzeń 1918 r. i wybitne postacie historyczne. Przybliżamy lokalną historię i bohaterów tamtych czasów, naszej małej Ojczyzny. Wybranym spotkaniom towarzyszą prezentacje multimedialne, filmy, gry, zabawy edukacyjne, warsztaty historyczne i plastyczne.

Lekcje i warsztaty

- „Moja mała Ojczyzna”

Każde miasto ma swoją legendę, symbole, wizytówki – miejsca związane z jego historią oraz mieszkańcami. Są symbole bardziej oficjalne, jak też bardziej legendarne, wręcz baśniowe. Poznamy jedne i drugie: początki powstania miasta i dzieje lubaczowskiego zamku, herb Lubaczowa, wybitne postaci i najważniejsze zabytki. Przybliżymy baśnie i legendy. Wykonamy prace plastyczne inspirowane tematem.

- „Na znak białego orła”

Poznamy legendę o „Lechu, Czechu i Rusie” i inne polskie legendy oraz symbole narodowe. Zastanowimy się jaką rolę pełniły oraz jak kształtował się wizerunek naszego godła na przestrzeni wieków. Wspólnie poszukamy jego wizerunków w przestrzeni muzealnej, wykonamy prace plastyczne – godło Polski.

- „Witaj niepodległa”

Wiele dat jest ważnych w dziejach naszego kraju, ale dzień w którym Polska odzyskała niepodległość jest najważniejszy w historii. Jak to się stało? Przybliżamy zagadnienia związane z utratą przez Polskę niepodległości, rozbiory, dążenia niepodległościowe, powstania narodowe, wybuch I wojny światowej. Poznamy sylwetki wybitnych Polaków i rodzimych bohaterów. Utrwalimy wiadomości: gry i zabawy edukacyjne o tematyce niepodległościowej lub warsztaty plastyczne „Kartka z kalendarza”.

- „Portret Marszałka”

Józef Piłsudski to jedna z najważniejszych postaci w historii Polski.

Legendarny dowódca, wybitny strateg, działacz niepodległościowy, polityk i wizjoner.

Przybliżamy sylwetkę Marszałka, prezentujemy film animowany, zwiedzamy muzealną ekspozycję w poszukiwaniu jego śladów. Wykonujemy prace plastyczne „Portret Marszałka”, w różnych technikach plastycznych.