WARSZTATY MUZEALNE – OFERTA 2015/2016

Dział Oświatowy Muzeum Kresów w Lubaczowie zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach muzealnych. Na początek roku szkolnego szczególnie polecamy warsztaty muzealne, w nowej i jeszcze ciekawszej aranżacji.

Zaczarowany świat gliny

Od najdawniejszych czasów człowiek wykonywał z gliny różne przedmioty: wotywne figurki i pierwsze naczynia. Te ostatnie służyły jako jednostki miary, przechowywano w nich produkty spożywcze, czasem cenne przedmioty. Składano w nich spalone szczątki zmarłych lub dary ofiarowywane przodkom. Glinę wykorzystywano na wiele sposobów. Zapraszamy na spotkanie z zaczarowanym światem gliny i na muzealne warsztaty.

Skarby biżuterii

W Muzeum Kresów w Lubaczowie do końca wakacji podziwiać można niezwykłe skarby. Czekały w ziemi na swoje drugie życie setki lat. Wśród skarbów piękna, kunsztowna biżuteria: srebrne pierścienie,  bransolety różnego typu, pachnące niegdyś wonnościami kołty (wisiory). Skarb kryje w sobie  wiele tajemnic. Odkryjemy je razem i poznamy niezwykłe historie. Wykonany także własną, stylizowaną biżuterię.

Monety – niezwykłe historie

Symbole na monetach pojawiały się od zarania wieków. Władcy umieszczali tam swoje wizerunki, znaki, herby. To ślad po naszych przodkach. Monety budzą ciekawość i wymagają uważnego patrzenia. Mogą nas też wiele nauczyć o dawnych czasach, państwach i uznawanej niegdyś hierarchii wartości. Zapraszamy na spotkanie z dawnymi monetami i na warsztaty.

Tajemnice ikon

Ikona w języku greckim znaczy obraz. Nie jest to jednak zwyczajny obraz, ale wyjątkowy. Malowane na grubych deskach, według ściśle określonych reguł wizerunki świętych ukazują nierzeczywisty, pozazmysłowy świat. W toku muzealnych zajęć poznajemy najpiękniejsze ikony z działu artystycznego muzeum, a potem wykonujemy własne, niezwykłe obrazy.

Święci na każdy dzień - drzeworyt

Jak rozpoznać świętego? - po atrybucie jego. Wizerunki świętych: Jerzego, Piotra, Pawła, Barbary czy Mikołaja, które zobaczyć można w Muzeum Kresów w Lubaczowa to drzeworyty ludowych grafików z Płazowa. Na wybranych przykładach poznajemy warsztat artysty grafika, podstawowe techniki graficzne i narzędzia. Wykonujemy samodzielnie prace, matryce graficzne i odbitki.

Kolorowe wycinanki – sztuka ludowa

Kolorowe wycinanki - dzieła ludowych artystów powstawały z potrzeby serca przedstawienia otaczającego świata. W uproszczony sposób ukazywały: przyrodę, zwierzęta, ludzi. Wykonywano je z papieru, bez wcześniejszego szkicowania wzoru, nożyczkami do strzyżenia owiec. Wycinanki stanowiły oryginalną dekorację ścian wiejskich domów. Na wybranych przykładach poznajemy historię wzornictwa, sposoby wykonywania ludowych wycinanek, a następnie projektujemy własne, niepowtarzalne prace.

Opowieści obrazów

Wędrując po muzeum odnaleźć można przykłady malarstwa z różnych epok. Jedne obrazy mówią o życiu i obyczajach ludzi w dawnych wiekach, inne przekazują nam jakąś historię. Bywają też takie, których zrozumienie wymaga wiedzy i wrażliwości. Wspólnie analizujemy, interpretujemy obrazy. Zajęcia służą zainteresowaniu dzieci różnorodną tematyką malarstwa /malarstwo batalistyczne, historyczne, religijne, rodzajowe, portret/, umożliwiają im podzielenie się własnymi spostrzeżeniami. Na zakończenie dzieci ilustrują opowiedziane historie w dowolnej technice plastycznej.

Martwa natura z chlebem

Martwa natura to malarska kompozycja, w której przedmioty ukazują całe swe bogactwo, urodę, często też niepowtarzalność. Czasem mogą przypominać sklepową wystawę lub reklamę produktów spożywczych, ale są czymś więcej… Zapraszamy na zajęcia gdzie poznamy historię chleba, zwrócimy uwagę na jego znaczenie w życia człowieka oraz obecność w sztuce. Wykonamy także własne prace.

Farfury i farfurki - cudna porcelana

Tym wdzięcznym mianem określano w sarmackiej Polsce wszelkie wyroby z fajansu i porcelany, a nieraz nawet pięknie malowane garnki gliniane. Farfurowane naczynia o wytwornych kształtach, barwnie zdobione, były rzadkością, świadczyły o zamożności domu, o odbytych dalekich podróżach, czasem stanowiły świadectwo cennego łupu wojennego. Zapraszamy do świata cudnej porcelany i na zajęcia malowania ceramiki, gdzie każdy wykona własną, oryginalna, cudną pracę.

Park hrabiego Gołuchowskiego

Hrabia Agenor Maria Gołuchowski, ostatni właściciel dóbr lubaczowskich. Murowany pałac hrabiego wznosił się na wzgórzu, tym samym, na którym przed wiekami stał warowny zamek. U podnóża zamku rozciąga się kilku hektarowy park z rzadkim drzewostanem, XIX - XX w. Wyróżniają się pomnikowe lipy, graby, w cienistej alei prowadzącej na szczyt wzgórza, stare grusze – pozostałości dawnego ogrodu… Zapraszamy do podróży w odległą przeszłość, świat historii, legend i sztuki.

Muzeum bez tajemnic

Muzealna zaplecza kryją w sobie wiele zagadek i tajemnic, Odnaleźć tam można zabytki o niecodziennym obliczu, jak np. łopatka nieznanego ssaka, o wymiarach  ponad 100 cm, czy rzeźba w drewnie orła o olbrzymiej rozpiętości skrzydeł. Na co dzień zamieszkują muzealne magazyny, rzadko pokazując się na tematycznych wystawach.  Zapraszamy zatem na to niezwykłe spotkanie.

Gry i zabawy naszych dziadków

W co bawiły się dzieci, kiedy na świecie nie było komputerów, a nawet elektryczności?

W czasie wakacji zabawa osiągała swoje apogeum – były dziesiątki gier, wyliczanek i zabaw ruchowych. Zapraszamy do magicznego świata zabaw. Przekonamy się, że przy użyciu wyobraźni, fantazji i własnej inwencji można się świetnie bawić.