PUK, PUK, ŚW. MIKOŁAJ!

Już wkrótce św. Mikołaj zapuka do drzwi. Odwiedzi dzieci niemal na całym świecie. Kim naprawdę był św. Mikołaj i jak wyglądało jego życie? Czego niezwykłego dokonał? Czy św. Mikołaj ma sobowtóra? Dlaczego kochają go dzieci, szanują marynarze, pasterze i panny na wydaniu? Życie św. Mikołaja pełne jest niezwykłych zdarzeń i zagadek. Możemy je razem poznać. Zapraszamy na muzealne spotkania. Opowiadamy  o legendzie św. Mikołaja i jej odzwierciedleniu w sztuce, wykonujemy własne prace: piernik z Mikołajem, kolorowy drzeworyt lub ikonę ze św. Mikołajem.
 
I.
Metody pracy:
Zwiedzanie wystawy, rozmowa nauczająca, film, praca własna dzieci: piernik ze św. Mikołajem.
Materiały: 
Ikony, drzeworyty ludowe z wizerunkiem św. Mikołaja,  piernik, reprodukcje św. Mikołaja.
 
II.
Metody pracy:
Zwiedzanie wystawy, rozmowa nauczająca - zagadki, przysłowia, film, praca własna dzieci: kolorowy drzeworyt.
Materiały:
Ikony, drzeworyty ludowe z wizerunkiem św. Mikołaja, film, odbitki graficzne do kolorowania.
 
III.
Metody pracy:
Zwiedzanie wystawy, rozmowa nauczająca, film, praca własna dzieci: ikona z wizerunkiem św. Mikołaja.
Materiały:
Ikony, wzorniki, podobrazia, farby.
 
Na muzealne zajęcia zapraszamy w dniach 1 – 6 grudnia 2016 r.