Kadra

Dyrektor
mgr Tomasz Róg
t.rog@muzeumkresow.eu
Historyk
 
Zastępca dyrektora
mgr Barbara Woch
wochbarbara@muzeumkresow.eu
Starszy kustosz, historyk, konserwator zabytków metalowych
 
Księgowość i administracja
mgr Elżbieta Kosak
Główny księgowy
 
mgr Małgorzata Gudz
Główny specjalista ds. administracyjnych
 
Dział artystyczny
mgr Katarzyna Warmińska-Mazurek
Kustosz
 
Dział historyczny
mgr Dariusz Sałek
dariusz.salek@muzeumkresow.eu
Adiunkt, historyk
 
Dział archeologiczny
mgr Grzegorz Dąbrowski
Kustosz, archeolog
 
Dział etnograficzny i budownictwa drewnianego
mgr Janusz Mazur
Kustosz, historyk sztuki
 
Dział oświatowy
mgr Barbara Kubrak
Starszy kustosz, specjalista w zakresie wychowania plastycznego
 
Przewodnik muzealny
Barbara Łuczkowska
 
Biblioteka
Grażyna Żurawel
Starszy bibliotekarz
 
Informatyk
mgr inż. Andrzej Rychlewski
 
Pracownicy obsługi
Marta Birnbach
Lesław Mazepa
Lesław Milo
Marcin Granda
Bogusław Mroczko
 
Zespół Cerkiewny w Radrużu
mgr Ryszard Urban - przewodnik
Robert Tymoć - pracownik obsługi
mgr Karolina Kopa-Jonak - pracownik obsługi