Kontakt

 

Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

tel. 166321802
e-mail: biuro(at)muzeumkresow.eu
www.muzeumkresow.eu
www.facebook.com/muzeumkresow

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH

I. Godziny otwarcia:
 
a) Godziny otwarcia Muzeum Kresów w Lubaczowie:
W okresie letnim tj. 01.04 - 31.10
wtorek - piątek 9.00 - 15.00
sobota, niedziela 10.30 - 17.30
 
w okresie zimowym tj. 01.11 - 31.03
wtorek - piątek 9.00 - 15.00
sobota, niedziela 8.30 - 15.30
 
b) Godziny otwarcia Zespołu cerkiewnego p.w. św. Paraskewy w Radrużu:
W okresie letnim tj. 01.04 - 31.10
poniedziałek - wtorek po wcześniejszym ustaleniu tel. 606357108, 530951917
środa- niedziela od 11.00 do 18.00
 
w okresie zimowym tj. 01.11 - 31.03
poniedziałek - wtorek po wcześniejszym ustaleniu tel. 606357108, 530951917
środa- niedziela od 9.00 do 16.00

 

II. Zwiedzający mają prawo wejść do sal ekspozycyjnych po nabyciu biletu w kasie muzeum lub w przypadku Zespołu cerkiewnego w Radrużu po nabyciu u przewodnika 

III. Ceny biletów wstępu dla Muzeum Kresów wynoszą:
normalny – 8 zł 
ulgowy – 5 zł
 
Dla Zespołu cerkiewnego w Radrużu:
bilet wstępu – 8 zł
ulgowy  – 5 zł
 
BILETY BEZPŁATNE PRZYSŁUGUJĄ PO OKAZANIU STOSOWNYCH DOKUMENTÓW:
 
1. osobom fizycznym odznaczonym:
  • Orderem Orła Białego,
  • Orderem Wojennym Virtuti Militari,
  • Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM);
4. członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
5. posiadaczom Karty Polaka;
6. dzieciom do lat siedmiu.
 
BILETY ULGOWE PRZYSŁUGUJĄ PO OKAZANIU STOSOWNYCH DOKUMENTÓW:
 
1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA, będącym:
uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych,słuchaczami zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentami oraz osobami odbywającymi studia doktoranckie, osobami powyżej 65 roku życia, emerytami, kombatantami, rencistami, osobami niepełnosprawnymi wraz z opiekunami, nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, placówek oświatowo-wychowawczych, wychowawcami placówek opiekuńczo wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych; osobami fizycznymi odznaczonymi odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionymi tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej”.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są: legitymacje, Karta Polaka oraz dokumenty potwierdzające wiek, które należy okazywać wraz z dowodem osobistym lub inny dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 160, poz. 994)
 
Ponadto zwolnieni z opłat za bilety wstępu na wystawy są nauczyciele - sprawujący opiekę nad grupą szkolną, po jednej osobie opieki na każdych 10 uczniów. Piloci wycieczek uprawnieni są do nabycia biletu ulgowego.
 
IV. Zwiedzający mogą być oprowadzani przez przewodnika za dodatkową opłatą – 15 zł.
 
V. Opłata za lekcje muzealne – 5 zł od ucznia
 
VI. Dla Muzeum Kresów w Lubaczowie niedziela jest dniem wolnym od opłat za bilet wstępu, natomiast dla Zespołu Cerkiewnego w Radrużu dniem wolnym od opłat za bilet wstępu jest poniedziałek
 
VII. Zwiedzający pozostawiają w szatni wierzchnie okrycie, torby, plecaki itp. 
 
VIII. Ruch osób zwiedzających odbywa się zgodnie z ustalonym kierunkiem zwiedzania. 
 
IX. Grupy wycieczkowe nie mogą przekroczyć 25 osób. 
 
X. Zwiedzającym nie wolno dotykać muzealiów, sprzętu i urządzeń muzealnych. 
 
XI. Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania przepisów p. poż.