Regulamin zwiedzania Muzeum Kresów w Lubaczowie załącznik dotyczący epidemii SARS-CoV-2

Regulamin zwiedzania Muzeum Kresów w Lubaczowie uwzględniający przepisy mające na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom korona wirusem SARS-CoV-2

1. Muzeum Kresów w Lubaczowie jest ponownie udostępniane dla zwiedzających od 14 czerwca 2020 roku, po okresie zamknięcia związanego z epidemią korona wirusa SARS-CoV-2.
2. Zwiedzający muszą być wyposażeni w maseczki lub przyłbice ochronne (zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie), które zabezpieczają sobie we własnym zakresie.
3. Sprzedaż biletów będzie odbywać się w budynku muzealnym, do którego wejść może jednorazowo jedynie 5 osób, z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów (z wyjątkiem grup rodzinnych).
4. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce udostępnionymi środkami dezynfekującymi, w miejscu do tego wyznaczonym.
5. Wprowadza się zakaz korzystania przez zwiedzających szatni, który obowiązuje aż do odwołania.
6. Oprowadzanie zwiedzających z przewodnikiem może odbywać się jedynie w grupach do 5 osób, z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów (z wyjątkiem grup rodzinnych).
7. Wystawy muzealne można zwiedzać indywidualnie, z zachowaniem odległości 2 m od innych zwiedzających, stosując się do poleceń przewodnika lub osoby sprawującej dyżur na wystawach.
8. Zespół Zamkowo-Parkowy przy Muzeum Kresów w Lubaczowie można zwiedzać indywidualnie, stosując się do obowiązujących zasad przebywania w przestrzeni publicznej.
9. W sprawach związanych z zagrożeniem korona wirusem na terenie Muzeum Kresów  w Lubaczowie oraz Zespołu Zamkowo-Parkowego należy stosować się bezwzględnie do zaleceń przewodnika lub osób sprawujących dyżur na obszarze należącym do Muzeum Kresów w Lubaczowie.
10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia ponownego otwarcia dla zwiedzających Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Zespołu Zamkowo-Parkowego, aż do odwołania.