Regulamin zwiedzania Zespołu Cerkiewnego w Radrużu załącznik dotyczący epidemii SARS CoV-2

1. Zespół Cerkiewny w Radrużu jest ponownie udostępniany dla zwiedzających od 16 maja 2020 roku, po okresie zamknięcia związanego z epidemią korona wirusa SARS-CoV-2.
2. Zwiedzający muszą być wyposażeni w maseczki lub przyłbice ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie), które zabezpieczają sobie we własnym zakresie.
3. Sprzedaż biletów odbywa się w budynku administracyjno-muzealnym, do którego wejść może jednorazowo jedynie 5 osób, z zachowaniem odległości 2 metrów.
4. Wprowadza się zakaz używania windy przez zwiedzających w budynku administracyjno-muzealnym.
5. Przed wejściem do budynku, w ganku, należy zdezynfekować ręce udostępnionymi środkami dezynfekującymi.
6. Oprowadzenie zwiedzających z przewodnikiem może odbywać się jedynie na wolnej przestrzeni w grupach do 10 osób, z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów.
7. Wnętrze cerkwi pw. św. Paraskewy oraz wystawy muzealne może zwiedzać jednorazowo maksymalnie 5 osób, z zachowaniem odległości 2 m lub zgodnie z innymi zaleceniami przewodnika.
8. Wprowadza się zakaz wejścia przez zwiedzających na dzwonnicę.
9. Cmentarze przycerkiewne można zwiedzać z przewodnikiem lub indywidualnie, stosując się do obowiązujących zasad przebywania w przestrzeni publicznej.
10. W sprawach związanych z zagrożeniem korona wirusem na terenie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu należy stosować się bezwzględnie do zaleceń przewodnika.
11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia ponownego otwarcia dla zwiedzających Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Zespołu Zamkowo-Parkowego, aż do odwołania.