X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego - Lubaczów 2020 - ogłoszenie konkursu

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, X edycji konkursu Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2020 . Konkurs skierowany jest do artystów profesjonalnych, posiadających obywatelstwo polskie, którzy w swojej działalności twórczej wypowiadają się w technice rysunku.
Prace ( maksymalnie 3) wraz z wymaganymi załącznikami można nadsyłać do 22 maja 2020 r. na adres Muzeum Kresów w Lubaczowie (decyduje data stempla pocztowego). Nadesłane prace oceniać będzie jury, które wyłoni uczestników wystawy pokonkursowej oraz laureatów konkursu. Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w Muzeum Kresów w Lubaczowie - Galeria Oficyna. Wystawie będzie towarzyszył katalog, w którym zaprezentowane zostaną prace wszystkich artystów biorących w niej udział.
 
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie: