Bogu, Ojczyźnie, Bliźniemu.

Bogu, Ojczyźnie, Bliźniemu. Wystawa fotografii ze zbioru pełnomocnika rządu ds. uchodźctwa na Węgrzech Jozefa Antalla seniora, według scenariusza Grzegorza Łubczyka,

folder wystawy, tekst: Z. Swatek, Muzeum Kresów w Lubaczowie, 2005, 4 strony, 2 ilustracje

nakład wyczerpany