Hej tam spod Tater

„Hej tam spod Tater”. Malarstwo na szkle ks. Stanisława Wojcieszaka

folder wystawy, oprac. S. P. Makara, ks. S. Wojcieszak, Muzeum Kresów w Lubaczowie, 2007

nakład wyczerpany