Mariusz Woszczyński. Pejzaże z Kresów

folder wystawy, tekst: B. Kubrak, oprac. graf. B. Kubrak, Muzeum Kresów w Lubaczowie, 2010, 12 stron, 9 ilustracji

nakład wyczerpany