Mikołaj Dmitruch. Jak Cię widzą, tak Cię malują. Karykatura

folder wystawy, oprac. B. Kubrak, Muzeum Kresów w Lubaczowie, 2005, 4 strony, 40 fotografii kolorowych

nakład wyczerpany