Nikifor. Miasto ze snu prawdziwe

folder wystawy, tekst: K. Warmińska-Mazurek, oprac. graf. S. P. Makara, Muzeum Kresów w Lubaczowie, 2010, 12 stron, 10 ilustracji

nakład wyczerpany