Radruż. The Orthodox Church Complex

folder, tekst: J. Mazur, opr. graf. S. P. Makara, Muzeum Kresów w Lubaczowie 2012

nakład wyczerpany